Livsmedelsverket: Dokument om jordbrukarstöd kan nu tas emot elektroniskt

Livsmedelsverket har börjat använda Suomi.fi-meddelanden för att skicka försändelser om jordbrukarstöd. Med tjänstens hjälp kan jordbrukarna framöver ta emot dokumenten elektroniskt direkt i lådan för Suomi.fi-meddelanden på nätet.

Tjänsten tas i bruk stegvis. Till först kommer inspektionsberättelserna från övervakningar till Suomi.fi-meddelandena. Från och med sommaren 2020 skickas stödbesluten och förbindelsebesluten till tjänsten. Livsmedelsverket har som mål att en så stor del som möjligt av dokumenten om jordbrukarstöd ska kunna tas emot i Suomi.fi-meddelandena under år 2020. En aktuell översikt av de dokument som kan skickas till tjänsten ges på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

I Suomi.fi-meddelandena kan mottagarna på ett säkert sätt läsa sin post på alla terminaler, oberoende av tid och plats. Meddelandena sparas i tjänsten tills vidare och bilagorna i tre års tid. I framtiden skickar allt fler myndigheter beslut, anvisningar och andra meddelanden till medborgarna i tjänsten Suomi.fi. I tjänsten finns myndighetsmeddelandena samlade på ett och samma ställe där de lätt kan hittas. Webbtjänsten Suomi.fi upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Suomi.fi-meddelandena kan tas i bruk genom att man loggar in i webbtjänsten Suomi.fi och ger myndigheterna lov att kommunicera elektroniskt. I annat fall skickas posten på samma sätt som förut.

Så här börjar du använda Suomi.fi-meddelanden:

• Logga in i e-tjänsten Suomi.fi med nätbankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på adressen www.suomi.fi

• Gå till punkten Meddelanden via menyn överst på sidan. Ge ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden och skriv in kontaktuppgifterna dit du vill få notifikationer om att ett nytt meddelande har inkommit till tjänsten.

• Om du vill kan du avbryta mottagandet av elektroniska meddelanden och då får du myndighetsposten på samma sätt som förut.

Behöver du hjälp? Medborgarrådgivningen hjälper:
https://www.kansalaisneuvonta.fi/sv-FI

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Ledande informationssystemexpert Jussi Tuumi
040 012 6900
jussi.tuumi@ruokavirasto.fi

Mer från SLC