Livsmedelsverket: Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 14.5

Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 14.5.2020. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (15 %) för 2019. Kompensationsersättningens husdjursförhöjning uppgår till sammanlagt cirka 49 miljoner euro och ersättningen för ekologisk produktion till cirka 19 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med 14.5, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Restbelopp av jordbrukarstöd betalas ut i juni

Utbetalningen av jordbrukarstöd som söktes år 2019 fortgår i juni med EU:s får- och getbidrag. Dessutom betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande, EU:s nötdjursbidrag, miljöersättningen, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor samt avtalen om åkrar för tranor, gäss och svanar. Livsmedelsverket informerar om juni månads utbetalningsdatum när de är fastställda.

Besked från EU: 85 procent av ersättningarna kan igen betalas i förskott

Europeiska kommissionen bekräftade 16.4.2020 att förskottsbetalningarna på de ersättningar som ingår i EU:s landsbygdsprogram kan vara högst 85 procent år 2020. Livsmedelsverket betalar förskotten på ersättningarna för år 2020 i höst i enlighet med den eftersträvade utbetalningstidtabellen.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten. 

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC