Livsmedelsverket: För nötkreatur som föds år 2021 bör det andra öronmärket vara elektroniskt


Elektronisk identifiering blir obligatoriskt för nötkreatur fr.o.m. 2021 enligt jord- och skogsbruksministeriets 20.5.2020 givna ändringsförordning. Av JSM:s kommande ändringsförordning informerades preliminärt nötdjurhållare i nötregisterutdragets följebrev i januari.

Öronmärkesförändringen gäller kalvar som föds nästa år

Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda nötkreatur. I praktiken betyder ändringen att kalvarna har i ena örat ett traditionellt öronmärke och i andra örat ett elektroniskt öronmärke (s.k. eMärke). I eMärken används två olika identifieringstekniker: HDX och FDX. Kontrollera av din anläggningsleverantör att identifieringstekniken som används eventuellt i gårdens andra anläggningar passar ihop med eMärken. eMärket kan också läsas utan avläsare. EU-koden är i utskriven på eMärket och dess motstycke likadant som i det traditionella öronmärket. De olika alternativen av eMärken finns på märkesleverantörens sidor eller på Livsmedelsverkets sidor https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/oronmarken/. Byteskostnaderna för lediga öronmärken från det traditionella öronmärket till eMärke kommer inte att ersättas.

Nötkreatur som föds fr.o.m. 1.1.2021

Ifall det finns oanvända traditionella lediga öronmärken, beställ i tid ersättande märket för hjälpmärket. Beställningen lyckas fastän kalven är ännu oregistrerad via nötregistrets kundservice Mtech Digital Solutions Ab eller med blankett https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/2019_ersatt_oronmarken_not_sv.docx.

För nötkreatur som föds fr.o.m. 1.1.2021 är det möjligt endast att beställa hjälpmärket som ett elektroniskt öronmärke.

Nötkreatur som föds före 1.1.2021

För nötkreatur som föds före 1.1.2021 behövs inte öronmärket bytas från traditionellt till eMärke utan förändringen gäller endast nötdjur som föds fr.o.m. 1.1.2021. För nötkreatur som föds före 1.1.2021 är det valbart att beställa emellan ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande märke.

Tilläggsinformation över nötkreaturs märkning och registrering finns på:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/notkreatur/

Mer från SLC