Livsmedelsverket: Förskott på jordbrukarstöd betalas igen ut i november

I november betalar Livsmedelsverket ut förskott på de miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande som gårdarna ansökte om våren 2020. På basis av förbindelser och avtal betalas det ut totalt cirka 200 miljoner euro i miljöersättning. Summan av förskott på de till gårdar med djur riktade ersättningarna för djurens välbefinnande är cirka 34 miljoner euro.

Den första utbetalningsdagen är 12.11. Då inleds utbetalningen av ersättningar på basis av miljöavtal. Ersättningar som baserar sig på miljöförbindelser börjar betalas ut 19.11. De förskott som betalas på basis av miljöavtal och miljöförbindelser utgör cirka 85 procent av det totala stödbeloppet.

Förskotten på ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 26.11. Till svin- och fjäderfägårdarna betalas hälften av 2020 års ersättning på basis av det djurantal som gården anmälde i sin ersättningsansökan i januari. Nöt-, får- och getgårdarna får ersättning utgående från antalet djurenheter som samlats i djurregistren mellan 1.1 och 30.6.

Ersättningarna för miljöspecialstöd börjar betalas i sin helhet 3.12.2020. Livsmedelsverket informerar om december månads övriga utbetalningsdagar när de har säkerställts.

Jordbrukarna får in summorna på kontot från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera vilka belopp som har betalats ut till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2020

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC