Livsmedelsverket: I år är det möjligt att bärga skörd på grönträder som utgör EFA-areal

Torkan har drabbat vallar och betesmarker. På grund av de exceptionella omständigheterna kan jordbrukarna redan före mitten av augusti bärga skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) och använda grönträdorna som betesmark. Enligt villkoren för förgröningsstöd får jordbruksverksamhet inte bedrivas på EFA-trädor under perioden 1.1–15.8. Livsmedelsverkets linje är att jordbrukare som anmäler torkan som force majeure (oöverstigligt hinder) inte straffas genom minskat förgröningsstöd i år, om de bärgar skörd på EFA-grönträdor eller använder sådana trädor som betesmark.

Anmäl force majeure till kommunen

Skyldigheten att ha ekologisk fokusareal gäller gårdar i Egentliga Finland och Nyland samt på Åland. Att bärga skörd på EFA-grönträdor är möjligt, när den foderskörd som gården producerar är på väg att bli betydligt mindre än normalt på grund av torkan. Undantaget omfattar också växtodlingsgårdar. Alla andra EFA-villkor ska emellertid iakttas.

En gård som utnyttjar undantaget ska underrätta den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten om att det är fråga om force majeure och exceptionella omständigheter på grund av torka. Anmälan ska göras skriftligen inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att göra den. Till anmälan ska jordbrukaren foga noggranna uppgifter om de omständigheter som har föregått anmälan, t.ex. regnmängderna. Anmälan ska innehålla arealerna för de grönträdesskiften som jordbrukaren har för avsikt att bärga skörd på eller använda som betesmark. I anmälan ska jordbrukaren också motivera behovet av att bärga skörd på arealen eller använda den som betesmark.

Force majeure och exceptionella omständigheter granskas från fall till fall i kommunerna.

Mer information från ruokavirasto.fi:

Förpliktelserna som rör sådd ändring av anmäld gröda och annulering av jordbruksstöd

Force majeure till följd av torka - inverkan på djurstöd och djurbidrag

Ytterligare information för stödsökande:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Susanna Jansson
0295 204 325
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC