Livsmedelsverket: Karelska piroger får nu också vara laktosfria

I februari 2019 lämnade ProAgria Pohjois-Karjala ry., Maa- ja kotitalousnaiset in en ansökan till Livsmedelsverket om ändring i namnskyddet för karelsk pirog. Ansökan gällde en mindre ändring. Livsmedelsverket skickade ansökan vidare till Europeiska kommissionen som godkände den vid årsskiftet. Det här innebär att laktosfri mjölkdryck, mjölkpulver och potatisflingor nu också ingår i de godkända ingredienserna i karelska piroger. Också användningen av salt i fyllningen är särskilt nämnd.

I EU:s namnskyddssystem hör karelsk pirog (Karjalanpiirakka) till kategorin Garanterad traditionell specialitet (GTS). EU-kommissionen godkände namnskyddsdokumenten för karelsk pirog år 2003. I dokumenten om namnskydd för karelsk pirog nämndes då ingredienser som ändå inte fanns uppräknade i det sammanfattande dokument som EU-kommissionen publicerade i samband med förfarandet för godkännande. Därför ansåg Livsmedelsverket det vara nödvändigt att rekommendera en ändringsansökan.

Den ändring som nu gjorts kommer sannolikt att leda till en avsevärd ökning av namnet karelsk pirog på marknaden. Många produkter som hittills marknadsförts som rispirog kommer att uppfylla definitionen av karelsk pirog. Den godkända produktspecifikationen, dvs. ingredienserna och framställningsmetoderna, har beskrivits i dokumentet på Europeiska kommissionens webbplats. Den godkända ändringsansökan kommer inom kort att publiceras i Europeiska kommissionens databas DOOR.

Skyddad beteckning för en produkt får sökas av flera producenter gemensamt eller av en organisation som företräder producenterna. Sökanden bestämmer ingredienserna och tillverkningsmetoderna för produkten och sökanden (samt en grupp ”som har ett legitimt intresse”) har möjlighet att också ansöka om ändring i namnskyddet. Livsmedelsverket och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har som uppgift att kontrollera att produkten framställs och marknadsförs i överensstämmelse med det godkända namnskyddet.

I EU har fler än 1 460 produkter fått skyddad beteckning. En sammanfattning av ansökan om en godkänd namnskyddad produkt publiceras i Europeiska kommissionens databas. I EU-kommissionens databas DOOR ingår alla produkter med skyddad beteckning.

Ytterligare information:

Överinspektör Mika Varjonen, tfn 029 520 5139, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC