Livsmedelsverket: Lagringsstödet för trädgårdsprodukter får sökas i Viputjänsten 2-13.11.2020

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan i år för första gången sökas på nätet. Stödet söks i jordbrukarnas webbtjänst Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) på basis av kvantiteterna trädgårdsprodukter som finns i lager i november och december. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Stöd får sökas av en odlare som har minst en hektar i odling med trädgårdsväxter. Odlaren ska själv ha producerat produkterna som lagras. Lagret som används för lagring av produkterna ska vara i odlarens besittning och uppfylla de krav som ställs på ett lager. Odlaren som ansöker om stödet ska vara över 18 år. Om stödet söks för en sammanslutning ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Stödbeloppet bestäms utifrån genomsnittet av lagervolymerna

Odlaren ska föra bok över produkterna i lager 1.11–31.12.2020. Stödbeloppet beräknas utifrån genomsnittet av de lagervolymer som upptas av trädgårdsprodukter i november och december. När odlaren ansöker om stöd uppger han eller hon november månads lagerkvantitet enligt situationen 1.11. Sökanden ska dessutom senast 29.1.2021 uppge lagerkvantiteterna enligt situationen 15.12. Anmälan om december månads lagerkvantitet behöver ändå inte ges in om det inte längre finns produkter i lager i december. Såväl ansökan som anmälan om december månads lagerkvantitet kan göras upp i Viputjänsten.

Lagringsstöd betalas i hela Finland. I stödregion AB betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland och i stödregion C som nordligt stöd. Vilket av dessa stöd odlaren får för sina lagrade trädgårdsprodukter avgörs av var den åker som producerar skörd är belägen.

Enligt uppskattningarna betalas stödet i mars–april 2021. Kvantiteten trädgårdsprodukter i lager och lagertypen inverkar på det stödbelopp som betalas. Stöd kan maximalt betalas enligt följande:

• Maskinellt kylda lager i stödregion AB: 10,0 euro/m3 och i stödregion C 14,2 euro/m³

• Övriga lager i stödregion AB: 6,2 euro/m3 och i stödregion C 8,8 euro/m³

Driftsavbrott i Viputjänsten 6–8.11

Det är serviceavbrott i Viputjänsten samt i de andra ärendehanteringstjänsterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på veckoslutet 6–8.11.2020. Under serviceavbrottet går det inte att göra upp ansökningar om lagringsstöd i Vipu. Livsmedelsverket beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Ansökan kan också göras på pappersblankett

Livsmedelsverket uppmuntrar de sökande att uträtta sina ärenden på nätet, men den som vill kan fortfarande göra upp ansökan också på pappersblankett. Ansökningsblankett 228 och blankett 228B för anmälan om december månads lagerkvantitet kan skrivas ut på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan och blanketten för anmälan skickas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central eller på Åland till Statens ämbetsverk. Inlämningstiden för ansökningsblankett 228 utgår 13.11.2020 och för anmälningsblankett 228B 29.1.2021.

Blankett 228 (livsmedelsverket.fi: Odlare| Stöd och finansiering | Lagringsstöd för trädgårdsprodukter)
Blankett för anmälan 228B

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC