Livsmedelsverket: Nationella husdjursstöd och vissa ersättningar för miljöavtal betalas i april

Torsdag 23.4.2020 börjar Livsmedelsverket betala ut nationella husdjursstöd. Det totala belopp av nationella husdjursstöd som betalas till gårdarna är ca 98,7 miljoner euro. Restbeloppen av 2019 års ersättningar för miljöavtal, ca 2,7 miljoner euro, betalas till gårdarna i slutet av april. 

Utbetalningarna av nationella husdjursstöd uppgår dels till ca 25,9 miljoner euro som är restbelopp av stöden för 2019, dels till ca 72,8 miljoner euro som är förskott på stöden för 2020. Restbeloppen (ca 15 %) av 2019 års ersättningar för miljöavtal som gäller programperioden 2014–2020 betalas för avtal om skötsel av våtmarker samt avtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet. 

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten. 

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen 0295 204 330
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC