Livsmedelsverket: Rådgivningen har hjälpt jordbrukarna att utveckla gårdarna

Jordbrukarna har aktivt utnyttjat den ur EU:s landsbygdsfond EJFLU finansierade rådgivningen för att förbättra gårdarnas lönsamhet och konkurrenskraft eller utveckla sin kompetens i t.ex. klimat- och miljöfrågor. Under de fem senaste åren har omkring 37 % av gårdarna (18 600 gårdar) anlitat rådgivning. Rådgivningsbesöken har varit flest i områden där det finns gott om gårdar: Norra Österbotten, Södra Österbotten och Norra Savolax. 

Under de fem senaste åren har över 60 000 rådgivningsbesök riktats till gårdar, och den utbetalda rådgivningsersättningen är sammanlagt 20,5 miljoner euro.  I fjol företogs ca 16 000 rådgivningsbesök, och omkring 6,5 miljoner euro betalades i rådgivningsersättning. I år kan det göras i stort sett lika många rådgivningsbesök som i fjol. Livsmedelsverket ger akt på det återstående anslaget och informerar längre fram i år om läget. 

Rådgivningen har varit till hjälp för jordbrukarna i synnerhet när det gällt att utveckla gårdarnas konkurrenskraft, förbättra djurens välbefinnande och beakta miljöfrågor. Rådgivning har också tillhandahållits i fråga om djurhälsa, växtskydd, energieffektivitet och innovationer.

Enligt en utvärdering som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra är gårdarna som anlitat rådgivning mycket nöjda: 90 % av gårdarna som fått rådgivning var nöjda med kvaliteten på den. Enligt utvärderingen upplever jordbrukarna att rådgivningen har stött dem psykiskt i beslutsfattandet och gett konkreta praktiska tips som gällt arbetet. Hjälpen från sakkunniga har också gjort det lättare att orka. 

Ytterligare information om rådgivningens ämnesområden och hur man beställer rådgivningsbesök

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Ruusa Kangas

0295 204 046

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi 

Mer från SLC