Livsmedelsverket: Saara Kupsala har valts till djurskyddsombud

Till uppdraget som djurskyddsombud vid Livsmedelsverket har utsetts doktorn i samhällsvetenskaper Saara Kupsala. Hon inleder sitt tidsbestämda tjänsteförhållande 1.9.2020. Tjänsteförhållandet varar till 31.12.2023.

Djurskyddsombudsmannen har till uppgift att främja och förbättra djurens välbefinnande genom uppföljning, initiativ, förslag, utlåtanden och annan påverkan. Till uppgifterna hör också att stödja och främja samarbetet mellan olika aktörer med anknytning till djurens välfärd i syfte att förbättra djurens välbefinnande samt att delta i olika delegationers och arbetsgruppers arbete i anslutning till uppgiften. Djurskyddsombudet är en självständig och oberoende aktör i sitt arbete.

Kupsala har bred kompetens i frågor som rör djurens välbefinnande som hon har studerat inom ramen för tvärvetenskapliga projekt. Kupsala är doktor i samhällsvetenskaper och har i sin doktorsavhandling undersökt attityder och uppfattningar om produktionsdjur och gett ut flera publikationer om teman kring djurens välbefinnande. För närvarande arbetar hon som forskardoktor i Helsingfors universitets projekt Klimathållbarhet i köket –vardagliga möjligheter till en omvälvning av matkulturen, som finansieras av Konestiftelsen. I projektet undersöker hon hur mattjänsternas klienter förhåller sig till matens hållbarhet, vilket också inbegriper frågor som gäller djurens välbefinnande.

Uppgiften som djurskyddsombud baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Djurskyddsombudets verksamhetsställe finns i Seinäjoki.


Ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen
tfn 050 300 2750

Förvaltningsdirektör Maria Teirikko
tfn 040 833 3132

Djurskyddsombud (fr.o.m. 1.9.2020) Saara Kupsala
saara.kupsala@he

Mer från SLC