Livsmedelsverket: Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur måste skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Avsikten är att förhindra fågelinfluensainfektioner. Fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn skyddas och täckas över helt, till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät, från början av mars ända till slutet av maj.

Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig från flyttfåglar till fåglar som hålls som husdjur, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom Newcastlesjuka eller salmonella.

Om fjäderfä hålls utomhus ska en anmälan om saken lämnas i förväg till den lokala kommunveterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygningar från duvslag, ratiter (bl.a. strutsar och emuer) eller djurparker. Utehållningsförbudet gäller husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar.

Om symptom som tyder på fågelinfluensa, onormal dödlighet eller ändringar i produktionen, konstateras hos fjäderfä, ska en anmälan om saken omedelbart lämnas till kommunveterinären eller länsveterinären. Minskad vatten- och foderförbrukning eller äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensainfektion på gården. Vid behov sänder tjänsteveterinären in prover till Livsmedelsverket för undersökning.

Fågelinfluensa förekommer igen i Europa

Högpatogena influensavirusstammar, dvs. virusstammar som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä, förekommer på olika håll i världen. I Europa har det sedan årsskiftet förekommit högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8. Fall har konstaterats på fjäderfägårdar i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Tyskland och Bulgarien. Tills vidare har det rapporterats två fall bland vilda fåglar, bägge i Mellaneuropa.

Högpatogen fågelinfluensa och lågpatogen fågelinfluensa av typen H5 eller H7 bland fjäderfä klassificeras som en djursjukdom som lätt sprider sig. Om sjukdomen konstateras bland fjäderfä, saneras gården och transporten av fjäderfä och produkter som erhålls från fjäderfä begränsas inom gårdens närområden.

Vilda sjöfåglar önskas till undersökningar för fågelinfluensa

Livsmedelsverket följer årligen upp förekomsten av fågelinfluensa bland vilda fåglar i Finland. Vi önskar att särskilt sjuka sjö- och rovfåglar eller sjö- och rovfåglar som nyligen påträffats döda sänds in för undersökning. Fåglarna kan sändas hela till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Insändandet och undersökningen av proverna kostar inget för insändaren.

Massdöd bland vilda fåglar ska anmälas till kommunveterinären eller länsveterinären. Då fågelinfluensa misstänks skickar tjänsteveterinären fåglarna till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, Livsmedelsverket, tfn 029 520 4436 (tillsyn över djursjukdomar) Konsultativ tjänsteman Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2385

Specialforskare Niina Tammiranta, Livsmedelsverket, tfn 029 520 5049 (virussjukdomar och diagnostik hos fåglar)

Specialforskare Marja Isomursu, Livsmedelsverket, tfn 029 520 4314 (insändning av prover)


Läs mera: 

Fågelinfluensa

Förbud att hålla fjäderfä och andra fåglar utomhus

Insändning av prover

Mer från SLC