Livsmedelsverket: Suomi.fi-fullmakten tas stegvis i bruk i Livsmedelsverkets e-tjänster

Skatteförvaltningens Katso-kod och Katso-auktorisering ersätts stegvis under år 2020 med Suomi.fi-identifikation och fullmakt som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ändringen gäller Livsmedelsverkets e-tjänster Hyrrä, Nekka och Livsmedelsanmälningar. 

Suomi.fi-fullmakt används i Hyrrä fr.o.m. 2.1

Suomi.fi-fullmakten togs i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020. De företag som är införda i handelsregistret kan nu börja använda Suomi.fi-fullmakt när de uträttar ärenden i Hyrrä. Suomi.fi-fullmakt används för att en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt som representant för en organisation. 

Föreningar och andra organisationer som inte är införda i handelsregistret använder fortfarande Katso-auktorisering när de uträttar ärenden i Hyrrä. Vi informerar senare om när Katso-auktoriseringen byts till Suomi.fi-fullmakt också för dessa organisationers del. I e-tjänsten Hyrrä har man redan tidigare övergått till att använda Suomi.fi-identifikation.

Den tidigare Hyrrä-assistenträttigheten är inte längre i bruk, eftersom det inte finns motsvarande befogenhet i Suomi.fi-fullmakterna. Med Hyrrä-assistenträttighet har man kunnat fylla i en ansökan, men inte skicka in den till behandling. Med Suomi.fi-fullmakt går det däremot att både fylla i en ansökan och skicka in den till behandling. Om ansökan undertecknas och skickas in av någon annan än en person som har rätt att teckna företagets namn, ska en utredning om detta (t.ex. en fullmakt) fogas till ansökan. Rådgivningsersättningen är ett undantag: när man lämnar in förhandsanmälan om rådgivningsersättning behöver en sådan utredning inte bifogas.

Både identifikation och fullmakt har ändrats i Nekka

I december togs både Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakt i bruk i e-tjänsten Nekka. Tills vidare kan bara organisationer som är införda i handelsregistret göra upp fullmakter i Nekka. Mer info om ändringarna i identifikation och fullmakt i Nekka: https://www.ruokavirasto.fi/sv...

Medborgarrådgivningen hjälper med att göra upp fullmakt

En person som av ett företag har fått behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt i handelsregistret eller FODS får uträtta ärenden i företagets namn i Livsmedelsverkets e-tjänst. Om en person med behörighet att uträtta ärenden och namnteckningsrätt vill bemyndiga andra att uträtta ärenden i företagets namn, måste han eller hon göra upp en Suomi.fi-fullmakt. 

Suomi.fi-fullmakten görs upp på adressen www.suomi.fi/fullmakter. Anvisningar om uppgörandet av fullmakt till användare av e-tjänsten Hyrrä: www.livsmedelsverket.fi/hyrra/... och till användare av e-tjänsten Nekka: https://www.ruokavirasto.fi/gl... (på finska). Medborgarrådgivningen hjälper med uppgörandet av fullmakt: www.kansalaisneuvonta.fi.

Tidtabellen för e-tjänsten Livsmedelsanmälningar preciseras

E-tjänsten Livsmedelsanmälningar övergår i januari till att använda Suomi.fi-identifikation och fullmakt. Vi informerar om tidpunkten för ibruktagandet när den är preciserad. Också i e-tjänsten Livsmedelsanmälningar börjar Suomi.fi-fullmakten i det första skedet användas bara av företag som är införda i handelsregistret.

I e-tjänsten Livsmedelsanmälningar kan man göra anmälningar om att kosttillskott och berikade livsmedel samt i januari också modersmjölksersättningar och kliniska näringspreparat släpps ut på marknaden.

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Informationssystemexpert Merja Pahkasalo
040 517 7939
merja.pahkasalo@ruokavirasto.fi

Mer från SLC