Livsmedelsverket: Uppgörandet av förhandsanmälningar om rådgivningsersättning avbryts

Fredag 20.11.2020 kl. 16 blir det stopp för att göra förhandsanmälningar om rådgivningsersättning i e-tjänsten Hyrrä.

Sådan rådgivning som redan har förhandsanmälts kan utföras som normalt, men nya förhandsanmälningar om planerad rådgivning kan inte göras medan avbrottet pågår. I början av år 2021 blir det igen möjligt att göra förhandsanmälningar när de medel som avsatts för den nya EU-finansieringsperioden blir tillgängliga. Livsmedelsverket informerar längre fram om den exaktare tidpunkten.

Orsaken till avbrottet är att alla medel för rådgivningsersättning som avsatts för den här EU-finansieringsperioden har tagit slut. Tidigare trodde man att de skulle räcka till utgången av november, men det har gjorts fler anmälningar än väntat. Åren 2021–22 fortgår rådgivningen på samma villkor som under den här finansieringsperioden.

Rådgivningsersättningen finansieras ur EU:s landsbygdsfond EJFLU. Rådgivningen har hjälpt jordbrukarna i synnerhet när det gällt att utveckla gårdarnas konkurrenskraft, vidta miljöåtgärder och förbättra djurens välbefinnande. Rådgivning har getts också i fråga om till exempel djurhälsa, växtskyddsfrågor, energieffektivitet och innovationer.

Mer information från Livsmedelsverket:

På fredagen 20.11.2020:
Enhetschef Esko Leinonen
040 751 8415
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Från och med måndag 23.11.2020:
Överinspektör Ruusa Kangas
050 477 2783
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC