Livsmedelsverket: Var vaksamma, potatisodlare – den vackra koloradoskalbaggen orsakar effektivt förstörelse

Ungefär från mitten av juni kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Koloradoskalbaggen ska anmälas till Livsmedelsverket, eftersom den är en karantänväxtskadegörare. Koloradoskalbaggen förekommer inte permanent i Finland.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. De avätna stjälkarna syns som härdar bland blasten. Utan bekämpning förstörs blasten snabbt, då koloradoskalbaggarna förökar sig och sprids i snabb takt över potatisåkern.

Koloradoskalbaggen äter effektivt upp potatisblasten, i synnerhet larverna äter stora mängder.

Koloradoskalbaggen förekommer inte permanent i Finland, men flygfärdiga skalbaggar följer ibland med luftströmmarna till Finland från Ryssland och Baltikum. Därför upptäcks skalbaggen oftast först i Östra Finland och i Finlands södra kustområden. Koloradoskalbaggen kan också komma till Finland exempelvis med importvaror.

Tack vare sitt luktsinne hittar koloradoskalbaggen potatisblast på långt håll, oberoende om det är i en köksträdgård eller en yrkesodlares potatisodling. Då en fullvuxen skalbagge har hittat potatisblast slår den sig ned där och börjar föröka sig. En hona av koloradoskalbagge kan lägga upp till 2000 ägg under sin livstid.

Fullvuxna skalbaggar kan övervintra i finländska förhållanden genom att gräva ned sig i jorden till vintern. De kan också bli kvar och vänta i jorden i flera år, om följande växtsäsong inte är gynnsam eller om inga näringsväxter finns i närheten.

Anmäl observationer

Om du misstänker att du har hittat koloradoskalbaggar, deras larver eller ägg, ska du kontakta Livsmedelsverket för att få skalbaggen identifierad. Livsmedelsverkets inspektör artbestämmer skalbaggen. Samla de misstänkta skalbaggarna, larverna eller äggen till exempel i en glasburk för artbestämning. Koloradoskalbaggens kännetecken beskrivs på Livsmedelsverkets webbplats och på perunasta.fi.

Här finns kontaktuppgifter till växtinspektörerna (på finska)

Läs om koloradoskalbaggens kännetecken

Mer information

överinspektör Toni Valo, tfn 050 471 7076, utsädesenheten
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607, enheten för växthälsaMer från SLC