Luke: Köttproduktionen ökade och producentpriserna steg en aning 2019

I fjol producerades cirka 400 miljoner kilo kött, dvs. knappt två procent mer än 2018. Både produktionen av nötkött och produktionen av svinkött ökade med en procent och produktionen av fjäderfäkött med tre procent jämfört med 2018. Producentpriserna på nötkött, svinkött och fjäderfäkött steg också en aning.

Produktionen av nötkött ökade med en procent till knappt 88 miljoner kilo. Senast var produktionen av nötkött större än 2007. Den genomsnittliga slaktkroppsvikten steg med åtta kilo för tjurar och med nio kilo för kvigor jämfört med året innan. Däremot minskade antalet slaktade nötkreatur, förutom antalet slaktade kvigor som ökade något.

– Producentpriset på nötkött var relativt stabilt kontinuerligt under hela året. För tjurkött fick producenterna i genomsnitt 3,52 euro per kilo, dvs. ett nästan samma pris som året innan. Producentpriserna på kokött och kvigkött steg med 1–2 procent, säger överaktuarie Sirpa Karppinen på Naturresursinstitutet.

Producentpriset på svinkött ökade en aning

Slakterierna betalade i genomsnitt 1,61 euro per kilo för svinkött till producenterna, dvs. fyra procent mer än året innan. I fjol var utvecklingen av producentpriset på svinkött relativt stabil. I december var producentpriset på svinkött högst och producentpriset var 1,64 euro per kilo.

Produktionen av svinkött uppgick till drygt 171 miljoner kilo vilket är en procent mer än 2018. Antalet slaktade svin var större än året innan och den genomsnittliga slaktkroppsvikten för svin steg till drygt 91 kilo.

Produktionen av fjäderfäkött fortsatte att öka och producentpriset steg

– Produktionen av fjäderfäkött fortsatte att öka i fjol och uppgick till drygt 139 miljoner kilo. Både produktionen av broilerkött och produktionen av kalkonkött ökade med tre procent jämfört med 2018. De senaste tio åren har produktionen av fjäderfäkött ökat kontinuerligt. I fjol var den över 45 procent större än för tio år sedan, säger överaktuarie Sanna Vuorisalo på Naturresursinstitutet.

Producentpriset på broilerkött steg med tre procent jämfört med året innan och uppgick till 1,36 euro per kilo.

Produktionen av lammkött var något mindre än året innan

I fjol visade produktionen av lammkött en liten minskning. Produktionen av lammkött uppgick till cirka 1,5 miljoner kilo vilket är knapp två procent mindre än 2018. Producentpriset på lammkött steg också jämfört med året innan. År 2019 betalade slakterierna i genomsnitt 3,77 euro per kilo.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om köttproduktion och producentpriser baseras på enkäter till slakterier och uppgifter som har inhämtats från administrativa djurregister. Uppgifter om slakt som skett lantgårdarna fås från en urvalsundersökning som genomförs för lantgårdarna med några års intervall.

Pressmeddelandet kan läsas på https://www.luke.fi/sv/nyheter/kottproduktionen-okade-och-producentpriserna-steg-en-aning-2019/

Mer från SLC