Luke: Medelgoda skördar av åkergrödor 2019 – rekordstor rågskörd

Efter två dåliga skördeår efter varandra var 2019 en positiv återgång till det normala för åkergrödornas del. Sammanlagt bärgades fyra miljarder kilo spannmål, och alla som älskar inhemskt rågbröd kan glädja sig åt den rikliga rågskörden på drygt 180 miljoner kilo. Den största rågskörden på 30 år räcker gott och väl till årskonsumtionen i Finland.

– Hundra miljoner kilo inhemsk råg per år räcker till för konsumtionen i Finland. Under 2000-talet har den gränsen överskridits endast fyra gånger, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Fyra miljarder kilo spannmål – störst är korn

Kornskörden utgjorde över 40 procent av hela spannmålsskörden. Om man frånser mältning, är korn det av våra fyra vanligaste sädesslag som används minst för livsmedel. Dess roll som huvudsädesslag beror på att korn är det vanligaste fodersädesslaget.

Veteskörden uppgick till 900 miljoner kilo, vilket är den fjärde största noteringen någonsin i statistiken. Tack vare den dubbelt större skörden jämfört med 2018 kan Finland sannolikt exportera vete i stället för att behöva importera.

De senaste åren har havre vunnit en allt större roll på matborden och i exporten. Finland är en av de största havreexportörerna i världen, och havreskörden 2019 på nästan 1,2 miljarder kilo torde på hösten bekräftas som den näst största i EU. Endast i Polen var havreskörden sannolikt något större.

Rekordskördar av ärt och kummin – rybs och raps fortsätter att backa

– Skörden av matärt och foderärt uppgick till cirka 33 miljoner kilo, vilket var ett nytt rekord i den hundraåriga statistiken. Förhoppningsvis innebär det att den inhemska odlingen av proteinväxter nu ökar, säger Anneli Partala.

Utöver ärt slog också kumminskörden nytt rekord. Visserligen går varken kumminodling eller statistiken lika långt tillbaka som för ärt, endast 14 år. Skördarna av rybs och raps var däremot de sämsta på 40 år.

Havre är det största ekologiska sädesslaget

De ekologiska spannmålsgrödorna stod för nästan fyra procent (ca 140 miljoner kilo) av hela spannmålsskörden. Över hälften av ekoskörden bestod av havre. Ekologisk havre satte nytt skörderekord, och detsamma gällde ekologiskt odlade råg, vete och korn.

Kvaliteten på spannmålsskörden var totalt sett god. Det finns många användningar för inhemskt spannmål i Finland och vi kan till och med exportera spannmål av god kvalitet. Speciellt havre har en bra efterfrågan på exportmarknaden. Redan i höstas hade Finland exporterat hela 200 miljoner kilo havre till utlandet.  

Bakgrund till statistiken

Hösten 2019 samlade Naturresursinstitutet in skördeuppgifterna via en nättjänst och med telefonintervjuer från cirka 6 200 gårdar, av vilka 670 var ekologiska gårdar. Skördestatistiken innehåller skördedata om de cirka 47 000 gårdarna i Finland, och statistiken över den ekologiska skörden omfattar cirka 4 000 ekologiska gårdar. Den nu publicerade statistiken bygger på de slutliga uppgifterna. De preliminära uppgifterna publicerades 22 november 2019. Informationen om spannmålsskördens kvalitet har erhållits genom att kombinera Naturvårdsinstitutets skördeinformation och Livsmedelsverkets data om spannmålsskördens kvalitet.

Samtliga uppgifter redovisas på stat.luke.fi. Tjänsten innehåller riksomfattande skördeuppgifter om de viktigaste grödorna sedan 1920. Redovisningen av de regionala skördeuppgifterna börjar från 1999.

Mer information

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Skördestatistik och spannmålsskördens kvalitet 2019

Den ekologiska skörden 2019

Spannmålsskördens kvalitet

Mer från SLC