Luke: Ordinära mängder matpotatis i lager

I mitten av januari fanns det 107 miljoner kilo mat- och livsmedelsindustripotatis i gårdarnas lager, varav matpotatis utgjorde 91 miljoner kilo. I vinter har matpotatislagren minskat med i genomsnitt 25 miljoner kilo i månaden, med andra ord något långsammare än i fjol. Den totala lagermängden var 9,7 miljoner kilo större än i januari 2019.

– Lagermängderna för potatis avspeglar de omväxlande väderförhållandena under växtsäsongen. Av de viktigaste odlingsområdena drabbades speciellt NTM-centralen i Södra Österbotten av frostnätter i somras och skördenivån stannade under den normala nivån. I Tavastland var växtförhållandena däremot bra. I mitten av januari fanns 55 miljoner kilo, det vill säga 60 procent av all matpotatis i Finland, i lagren på gårdar inom NTM-centralerna i Norra Österbotten och Österbotten, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen från Naturresursinstitutet.

Potatis har många användningar

Vad mat- och livsmedelsindustripotatis används till varierar från år till år. Skördemängden, kvaliteten, den inhemska konsumtionen, potatismarknaden både i Europa och globalt samt priset på potatis är faktorer som påverkar hur snabbt potatislagren minskar. De mjöligaste potatispartierna, det vill säga potatis med hög stärkelsehalt, kan användas för bland annat potatisflingor och stärkelse.

I år var kvaliteten på potatisen något sämre än i fjol: i december 2019 sorterades 78,8 procent av potatisen som säljbar potatis av god kvalitet, jämfört med 79 procent ett år tidigare. Då kan exempelvis potatis med skorv användas för produktion av industriskalad potatis.

Producenten får mindre än 20 cent per kilo potatis

I december 2019 var priset på matpotatis 19,19 euro per 100 kilo, vilket var på samma nivå som ett år tidigare då potatis betingade 19,18 euro per 100 kilo. Ändringarna i potatispriset verkar inte ha någon inverkan på potatiskonsumtionen i Finland.

–  I vinter kan potatis exporteras främst till Östeuropa, eftersom Ryssland fortfarande inte har officiellt öppnat för import från EU-länder. En av de stora utmaningarna för exporten av finländska livsmedel är visserligen transportkostnaderna som höjer priset på varorna, säger Anna-Kaisa Jaakkonen.

Bakgrund till statistiken

I lagerenkäten deltog de gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis vilkas potatisareal var minst fem hektar.

Antalet gårdar av detta slag uppgick till 448 och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och livsmedelsindustripotatis till 10 701 hektar. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med 13, dvs. 3 procent. Arealen ökade med 231 hektar, vilket var en ökning med 2 procent. Den genomsnittliga arealen för mat- och livsmedelsindustripotatis var 24 hektar per gård. Hälften av dessa gårdar deltog i statistikenkäten. Svarsprocenten var god, 94.

Mer information:
Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6787, fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC