Luke: Skördearbetena har kommit igång – havreskörden förväntas bli normal och rågskörden minskar

Spannmålsskörden pågår för fullt i Finland, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Enligt gällande uppskattningar blir skörden medelmåttig, cirka 3,4 miljarder kilo. Totalt sett kommer spannmålsskörden att bli 15 procent mindre än i fjol.


Enligt uppskattningarna för de olika spannmålsslagen kommer skörden i år att bli 1,4 miljarder kilo korn, 1,1 miljarder kilo havre, 750 miljoner kilo vete och knappt 70 miljoner kilo råg. Jämfört med i fjol är det en minskning på alla fronter, och proportionellt sett mest för råg. I motsats till de övriga spannmålen, kommer rågskörden inte att räcka till för den inhemska årskonsumtionen på cirka hundra miljoner kilo.

Väldiga variationer i rågskörden från år till år

– Den uppskattade rågskörden på knappt 70 miljoner kilo räcker inte till för årskonsumtionen i vårt land. Rågskörden har varierat väldigt mycket de senaste åren, främst till följd av variationerna i den sådda arealen. Rekordskörden i fjol, 183 miljoner kilo, föregicks av futtiga 42 miljoner kilo, säger Anneli Partala, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Havreskörden backar minst

Den uppskattade havreskörden på 1,1 miljarder kilo innebär en minskning med några procent jämfört med ifjol, men överskrider ändå tioårsmedeltalet med åtta procent. Havre odlas i Finland inte bara för den inhemska konsumtionen, utan det finns en efterfrågan även utomlands. I fjol gick över en tredjedel, dvs. mer än 400 miljoner kilo, på export. Samma utsikter råder även för havreskörden i år.

Odlingsarealen för ärta större än för potatis

Den uppskattade ärtskörden på cirka 64 miljoner kilo är nästan dubbelt större än ifjol. Rekordskörden har vuxit på en rekordstor yta. För första gången under de över hundra år som statistiken täcker är ärtarealen större än potatisarealen.

Potatisskörden förväntas bli medelmåttig, cirka 650 miljoner kilo. Hos potatis har skördevariationerna från år till år varit relativt små, trots att odlingsarealen har krympt under åren.

Mindre skörd av rybs och raps

Odlingsarealen för rybs och raps har minskat under de senaste åren, vilket avspeglas på skördenivåerna. I år blir skörden sannolikt en femtedel mindre än i fjol, vilket är den minsta noteringen på över 40 år.

Bakgrund till statistiken

Naturresursinstitutets skördestatistik i augusti grundar sig på de lokala ProAgria centralernas experters bedömningar av sina regioner. Bedömningarna beskriver situationen per 24 augusti. Visuella uppskattningar samt lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Odlingsväxternas arealer grundar sig på uppgifter i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, som upprätthålls av Livsmedelsverket.

Följande skördestatistik, som bygger på data från gårdarna, publiceras 24.11.2020. Då utökas statistiken och preciseras med regionala skördeuppgifter. Samtidigt görs en preliminär uppskattning av skörden enligt Livsmedelsverkets kvalitetskriterier. Den slutliga skördestatistiken 2020 färdigställs i början av 2021.

Mer från SLC