Medborgarinitiativ för att inleda stamvårdande vargjakt har öppnat

Ett medborgarinitiativ om att inleda stamvårdande jakt på varg och att förhindra vargskador har öppnat på webbtjänsten medborgarinitiativ.fi. Medborgarinitiativet kan undertecknas direkt i webbtjänsten eller genom att skriva ut blanketten på papper och skicka in den per post.
SLC - Varg webb NY sv


Medborgarinitiativet om att inleda stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador har öppnat på webbtjänsten på adressen https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047.

Medborgarinitiativets syfte är att trygga vardagen och näringarna för dem som bor både i tätorter och utanför tätorter, men även att trygga husdjurs, produktionsdjurs och jakthundars säkerhet. Lantbruksorganisationerna MTK och SLC, Finlands Jägarförbund och jakthundsföreningar vädjar till dem, som upplever den nuvarande vargsituationen som ohållbar, att underteckna medborgarinitiativet.

Vargstammen till en för samhället acceptabel nivå

Avsikten med stamvårdande jakt är inte att utplåna alla vargar utan att reglera vargstammen till en för samhället tolerabel nivå. Stamvårdande vargjakt är enligt forskning det bästa sättet att sköta vargstammen kontrollerat, lagligt och på ett sätt som beaktar de människor som bor på vargområdet. Målsättningen med jakten är framförallt att minska på de skador som vargar förorsakar jakthundar, husdjur och produktionsdjur samt att bevara vargens skygghet för människan och hålla vargen på avstånd från bebyggelse.

– Det brådskar med att få igång stamvårdande jakt. Vargens skygghet för människan minskar. Redan i sommar har det skett ett flertal vargattacker mot får, säger MTK:s fältdirektör Timo Leskinen.

I initiativet krävs även att Naturresursinstitutet ska ha tillräckliga resurser för att kunna göra en pålitlig bedömning av vargstammen och ha nödvändig utrustning för att utföra en snabb och mera omfattande DNA-analys för att noggrannare bedöma vargstammens storlek.

Det är nödvändigt att göra bedömningen av den finländska vargstammens storlek mera begriplig och transparent. Processen för uppskattning av stammens storlek är utöver identifierare och forskningsinstitut i behov av en tredje, utomstående part för att bestyrka att alla konstaterade vargiakttagelser blir en del av uppskattningen av stammens storlek.

– När det gäller stamvårdande jakt är det aldrig fråga om utrotning. Det här medborgarinitiativet är ett konstruktivt initiativ för att hållbart hantera vargstammen i Finland, påpekar Mickel Nyström, vice ordförande för SLC.

Svår jaktsäsong på kommande

Jaktsäsongen förutspås bli svår med tanke på vargsituationen. Jägarna är ängsliga med tanke på sina hundar och hela kulturen med löshundsjakt, och därför har Jägarförbundet och många jakthundsföreningar sett det som nödvändigt att vidta åtgärder.

– Jägarna har anförtrotts att sköta stamvårdande jakt av älg. Det finns redan områden i Finland, där man på grund av vargfaran inte kan jaga med hund. Vargen kan inte reglera älgstammen till önskvärd nivå, vilket hotar att öka trafikskadorna och plantskadorna i skogarna. Även verksamheten för Storviltsassistans (SRVA) riskerar att försvåras, säger Pentti Isoviita, ordförande för Finska Spetsklubben.

– Stamvårdande jakt är en hållbar lösning på många frågor som gäller varg. Dessutom måste lagen möjliggöra en noggrannare uppskattning av vargstammens storlek än för närvarande och definiera ett nationellt enhetligt tillvägagångssätt för att avlägsna vargar som utgör hot eller fara, säger Jägarförbundets verksamhetsledare Jaakko Silpola.


Tilläggsinformation:

Följande organisationer har deltagit i beredningen av initiativet:

Finlands Jägarförbund:
Verksamhetsledare Jaakko Silpola, tfn 050 406 4836, jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
www.metsastajaliitto.fi/susi

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK:
Fältdirektör Timo Leskinen, tfn 040 075 4235, timo.leskinen@mtk.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:
Vice ordförande Mickel Nyström, tfn 040 775 5830, mickel.nystrom@slc.fi

Finska Jämt- och Gråhundklubben:
Ordförande Jukka Immonen, tfn 040 836 9960, puheenjohtaja@shhj.info

Finska Spetsklubben:
Ordförande Pentti Isoviita, tfn 050 351 1410, puheenjohtaja@spj.fi

Andra hundföreningar som deltagit i beredningen:
Finska Bassetklubben, Antti Nuutero
Finska Beagleklubben, Toivo Kangas
Hönshundssektionen, Jyrki Kangas
Finska Stövarklubben, Liisa Miettinen
Finska Spanielklubben, Paula Horne
Finska dreverklubben, Timo Nurmiluoto
Finska Vorstehklubben, Vesa Nummi
Finska Laikaklubben, Voitto Pulkkinen
Finska Retrieverklubben, Petteri Hirvonen
Finska Springer Spanielklubben, Petri Karlsson
Finska Taxklubben, Seppo Saari
Finska foxterrierklubben, Eero Suomus

Länkar:

- Frågor och svar om medborgarinitiativet – ladda ner (pdf)

- Medborgarinitiativ.fi, Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/7047

- Medborgarinitiativet kan även skrivas ut blanketten på papper, undertecknas och skicka in den per post. Ladda ner blanketten på medborgarinitiativets webbsida eller här (pdf)

- Mera information om initiativet på slc.fi/vargmedborgarinitiativ

- Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 23.1.2020: Arbetsgrupperna för att utreda jakt på varg i stamvårdande syfte har tillsatts

- Pressmeddelande, jord- och skogsbruksministeriet 19.3.2020: HFD:s avgörande ger riktlinjer för beslut och beredning som gäller jakt på varg

- Förvaltningsplan för vargstammen i Finland

- Suurpedot.fi, Skydd och jakt

- Vieraslajit.fi, Varghund (på finska):

- Jägarförbundet, Aktuellt om varg (på finska)

Mer från SLC