Medlemsenkät om jordbrukets klimatvägkarta - svara senast 21.5

SLC - Brodd Ah Webb

Producenterna gör och har under de senaste årtiondena tagit stora kliv mot ett mer klimatvänligt jordbruk. Kan du tänka dig att på din egen gård under de kommande 15 åren förverkliga nya åtgärder som bromsar klimatförändringen? Nu genomförs en medlemsenkät genom vilken MTK och SLC vill försäkra sig om att de för medlemmarna viktigaste faktorerna har beaktats när genomförbara åtgärdshelheter ska sammanställas för att minska på jordbrukets koldioxidutsläpp tills 2035.

Tidigare under våren inledde MTK och SLC arbetet med jordbrukets klimatvägkarta. Klimatvägkartan är en del av projektet med olika branschers färdplaner för koldioxidsnålhet, för vilka det drogs upp riktlinjer i samband med regeringsprogrammet.

Avsikten med jordbrukets klimatvägkarta är att skapa jordbrukssektorns syn på hur Finlands klimatneutralitetsmål kan främjas.

En av enkätens centrala målsättningar är att uppskatta olika klimatåtgärders acceptans och uppfattning bland medlemskåren samt även regionalt. Enkätens resultat sammanställs också som en del av jordbrukssektorns diskussionsinlägg i den kommande klimatpolitiska diskussionen.

SLC skickar den 14 maj ut enkäten på svenska direkt till aktiva jordbruksmedlemmar med e-postadress i medlemsregistret.

Enkäten kan även besvaras av medlemmar genom att logga in på webbsidan slc.fi/klimatvagkarta. Det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten. Enkäten är öppen tills den 21 maj.

De som besvarar enkäten har möjlighet att delta i utlottningen av en Sack bluetooth-högtalare.

Klimatvägkartan byggs utgående från olika verktyg och åtgärder som föreslogs i MTK:s klimatprogram 2018. Huvudlinjerna stöds även av SLC:s miljöprogram.

Arbetet inom jordbruket är långsiktigt och förändringar sker ofta långsamt. Jordbrukets klimatvägkarta granskar därför möjligheter på lång sikt, det vill säga förändringar tills 2035 och 2050.

Mer från SLC