Miljöministeriet: Hållbar återhämtning tema för det första mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik

Rundabordsforumet för klimatpolitik, som har tillsatts av statsrådet, sammanträder första gången torsdagen den 28 maj. Temat för det virtuella mötet är stimulansåtgärder som är hållbara med tanke på klimatet och naturen. Inledande anföranden hålls av ordförandena för arbetsgruppen för hållbar återhämtning, Mari Pantsar och Hannele Pokka, samt av ordföranden för Finlands klimatpanel, Markku Ollikainen.

”Att lösa klimatkrisen är mänsklighetens största och viktigaste kraftansträngning. I regeringsprogrammet har vi förbundit oss till att bygga ett fossilfritt välfärdssamhälle”, säger ordföranden för rundabordsforumet, statsminister Sanna Marin.

”För att vi ska kunna begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader, bör utsläppen från och med nu årligen minska minst lika mycket som de nu minskar till följd av coronakrisen. Detta visar hur omfattande utmaningen är. Vi får inte låta tillfället till energiomställning och strukturomvandling gå obemärkt förbi. Rundabordsforumet för klimatpolitik för på ett mångsidigt sätt samman olika samhällsaktörer och är därför ett viktigt forum för diskussion om hållbara metoder för återuppbyggnaden efter coronakrisen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik i slutet av februari. I forumet deltar ett stort antal påverkare från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet fattar inga beslut, utan stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken. Avsikten är att stärka acceptansen för klimatpolitiken och ge intressegrupper möjlighet att i högre grad delta i den nationella beredningen av klimatåtgärder.

Ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik är statsminister Sanna Marin. Vice ordförande är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, finansminister Katri Kulmuni, de ungas klimatdelegat vid Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians Sara Nyman och verkställande direktören för Climate Leadership Coalition Jouni Keronen. Rundabordsforumet är verksamt under denna regeringsperiod.

Mer information:

Matti Niemi, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 165, matti.niemi(at)vnk.fi

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, riikka.yliluoma(at)ym.fi

Sara Nyman, de ungas klimatdelegat, Allians, tfn 040 731 4818, sara.nyman6@gmail.com

Jouni Keronen, verkställande direktör, Climate Leadership Coalition, 050 453 4881, jouni.keronen@clc.fi

Merja Turunen, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, tfn 0295 250 387, merja.turunen@ym.fi

Mer från SLC