Miljöministeriet: Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera utsläppsminskningar och energibeskattningens roll för klimatneutralitet

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för andra gången torsdagen den 27 augusti. Teman för mötet är utsläppsminskningar och energibeskattningens roll när det gäller att uppnå målet om klimatneutralitet. Statsminister Sanna Marin är ordförande för mötet.

Enligt den klimatårsberättelse som offentliggjordes i juni är de redan genomförda åtgärderna och de åtgärder som planerats inte tillräckliga för att Finland ska bli klimatneutralt före 2035. Redan i våras fattade regeringen beslut om en färdplan som ska bidra till genomförandet av de utsläppsminskningar som ännu krävs och till att målet uppnås.

”För att vi ska kunna nå målet krävs det att alla sektorer och aktörer deltar. Därför är det viktigt att denna diskussion förs uttryckligen inom rundabordsforumet för klimatpolitik, där aktörer från många olika samhällssektorer är representerade”, säger statsminister Sanna Marin, ordförande för rundabordsforumet.

”Vid klimatmötet i Nordsjö i februari gick regeringen in för en åtgärdshelhet som ska bidra de utsläppsminskningar som ännu inte genomförts. Lagstiftningsförslag, skattereformer och åtgärdsprogram som har koppling till åtgärdshelheten ska beredas under slutet av året och nästa år. Tilläggsåtgärder presenteras bland annat i den nya klimat- och energistrategin, i den klimatpolitiska planen på medellång sikt samt i klimatprogrammet för markanvändningssektorn”, berättar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som är vice ordförande för rundabordsforumet.

Professor Jyri Seppälä från Finlands klimatpanel presenterar det aktuella läget när det gäller utsläppsminskningar.

Beslut om reformen av energibeskattningen vid budgetmanglingen

Den reform av energibeskattningen som för närvarande bereds i samråd med utsläppshandeln inom hela EU har en viktig roll när det gäller att främja målet om klimatneutralitet. Det bereds en färdplan för hållbar beskattning som ska bidra till klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt och påskynda övergången från fossila bränslen till förnybar energi, samtidigt som social rättvisa beaktas.

”De första riktlinjerna för energibeskattningen stakas ut redan under höstens budgetförhandlingar, och sedan fortsätter arbetet. När det gäller energibeskattningen finns det skäl att studera ett längre intervall än en regeringsperiod, eftersom industrins investeringar i utsläppsminskningar kräver förutsägbarhet i beskattningen. På mötet diskuteras en referensperiod på 10–15 år”, säger näringsminister Mika Lintilä, som blev ny vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik efter Katri Kulmuni.

Lagstiftningsrådet Leo Parkkonen från finansministeriet håller ett inledande anförande om ämnet.

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik den 27 februari 2020. I forumet deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumet för klimatpolitik (ym.fi)

Mer information:

Matti Niemi, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 165, matti.niemi@vnk.fi
Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, riikka.yliluoma@ym.fi
Antti Siika-Aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118, antti.siika-aho@tem.fi
Merja Turunen, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, tfn 0295 250 387, merja.turunen@ym.fi

Mer från SLC