MM: Ersättningarna för skador som förorsakats av vitkindade gäss i våras betalas ut i försnabbad takt

Ersättningar för skador som förorsakats av vitkindade gäss hade vid utgången av juli sökts hos närings-, trafik- och miljöcentralerna till ett belopp på sammanlagt 2,7 miljoner euro. NTM-centralerna betalar ut ersättningarna enligt en försnabbad tidtabell redan under augusti och september.

Vitkindade gäss orsakade under våren betydande skador på jordbruket i synnerhet i östra Finland. Mest ersättningar har sökts inom området för NTM-centralen i Norra Karelen, sammanlagt 1,7 miljoner euro. Ersättningar har också sökts inom området för NTM-centralen i Sydöstra Finland till ett belopp på 765 000 euro, inom området för NTM-centralen i Nyland till ett belopp på 142 000 euro, inom området för NTM-centralen i Tavastland till ett belopp på 76 000 euro och inom området för NTM-centralen i Södra Savolax till ett belopp på 18 000 euro.

Skadorna, som var större än tidigare, berodde förutom på att gåsbeståndet ökat också på väderleksförhållandena under våren. På grund av den varma våren i Europa började gässen flytta tidigt, men de nordliga vindarna stoppade fåglarna i Finland. Under den kalla våren i Finland växte gräset långsamt, och gässens primära föda räckte därför inte till. Till följd av detta övergick gässen till att äta sådda frön av spannmål och ärter.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter år 2020 kan sökas hos NTM-centralerna fram till den 31 december 2020. I de fall där en skada som uppkommit i år kan verifieras först nästa vår, kan ersättningsansökan lämnas in före slutet av maj 2021.

Ytterligare information:

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@ym.fi

Tarja Haaranen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 071, tarja.haaranen@ym.fi

Kontaktpersoner vid de regionala NTM-centralerna:

NTM-centralen i Södra Österbotten: Hannu Mahla, överinspektör, tfn 0295 027 874

NTM-centralen i Södra Savolax: Jukka Välijoki, naturvårdsexpert, tfn 0295 024 243

NTM-centralen i Tavastland: Kirsi Lehtinen, miljösakkunnig, tfn 0295 025 202

NTM-centralen i Sydöstra Finland: Tuula Tanska, naturvårdsbiolog, tfn 0295 029 291

NTM-centralen i Kajanaland: Jouko Saastamoinen, överinspektör, tfn 0295 023 889

NTM-centralen i Mellersta Finland: Aulis Jämsä, biolog, tfn 0295 024 749

NTM-centralen i Lappland: Taina Kojola, överinspektör, tfn 0295 037 379

NTM-centralen i Birkaland: Marika Koskinen, överinspektör, tfn 0295 036 029

NTM-centralen i Norra Karelen: Saara Herajärvi, naturvårdsexpert, tfn 0295 026 189

NTM-centralen i Norra Österbotten: Tupuna Kovanen, överinspektör, tfn 0295 038 357

NTM-centralen i Norra Savolax: Antti Lammi, miljööverinspektör, tfn 0295 026 819

NTM-centralen i Nyland: Tapio Korhonen, jurist, tfn 0295 021 408

NTM-centralen i Egentliga Finland: Olli Mattila, överinspektör, tfn 0295 022 902

e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer från SLC