MM: Samråd om ett utkast till Finlands första havsplan – målet är att kombinera god miljöstatus i den marina miljön och olika användningsområden

Det utarbetas för första gången en omfattande havsplan för Finlands havsområde. I planen anvisas på översiktlig nivå områden som potentiellt lämpar sig för olika användningsändamål, till exempel fiske, vattenbruk, rekreation, turism och sjöfart. Målet är att samordna olika branschers behov och på så sätt förbättra dels förutsättningarna att idka marina näringar, dels den marina miljöns tillstånd.

Planen utarbetas av de åtta landskapsförbunden vid kusten för områdena Finska viken, Skärgårdshavet, södra delen av Bottenhavet, norra delen av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Planen omfattar territorialvattnet och den ekonomiska zonen. Ett samråd om utkasten till havsplaner ordnas 18.5–17.6.2020.

I tre års tid har man bedrivit havsplanering i mycket nära samarbete med olika intressegrupper. Tack vare det breda samarbetet har man i planeringsskedet fått mycket ny information om havet redan genom att föra samman informationen från olika parter. Informationen och samarbetet är dessutom till hjälp i arbetet med att utveckla områdena och i utarbetandet av mer detaljerade regionala planer, såsom landskapsplaner. Resultaten kan också utnyttjas inom olika branscher.

Finland har i planeringen kunnat utnyttja de goda forskningsrön som tagits fram inom Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU), vilket innebär att man i planeringslösningarna i hög grad har beaktat naturvärdena och bevarandet av dem.

Havsplaner utarbetas i vart och ett av de EU-länder som har marina vatten. Staten ansvarar för utarbetandet av havsplanen i de andra EU-länderna. I Finland har samarbetet mellan landskapsförbunden varit en bra lösning, eftersom man på detta sätt har fått till stånd ett brett och mångsidigt samarbete mellan olika förvaltningsnivåer, organisationer och intressegrupper. Havsplanerna ska färdigställas före utgången av 2020.


Läs mer utkasten till havsplaner och om havsplaneringen:

Havsplan utkast 2030 (merialuesuunnittelu.fi)

Havsplanering i Finland. Karta (jpg)


Länkar till landskapsförbundens pressmeddelanden:

Nylandsförbund: Med planeringen av havsomraden efterstravas ett rent och produktivt hav - kommentera utkastet senast 17.6.

Egentliga Fonlands förbund: Mot ett produktivt och rent hav genom Finlands första havsplan

Österbottens förbund: Havsplanen visar vägen till ett produktivt och rent hav

Kymmenedalens förbund: Hörande om utkast till havsplan


Mer information:

Landskapsförbunden (kontaktuppgifter i pressmeddelandena)

Tiina Tihlman, konsultativ tjänsteman, tiina.tihlman@ym.fi, tfn 0295 250 296

Mer från SLC