Naturresursinstitutet: Mjölkproduktionen minskade något 2019 – producentpriset låg på samma nivå

År 2019 producerades 2 305 miljoner liter mjölk vilket är en procent mindre än 2018. Det genomsnittliga producentpriset på mjölk låg på nästan samma nivå som året innan. Äggproduktionen fortsatte att öka och producentpriset steg en aning.

– År 2019 minskade mjölkproduktionen med en procent jämfört med 2018. Den totala mjölkproduktionen uppgick till 2 305 miljoner liter. Produktionen minskade för fjärde året i rad. Mejerierna tog emot 2 262 miljoner liter mjölk. Produktionen av ekologisk mjölk fortsatte att öka och uppgick till 74 miljoner liter, säger överaktuarie Sanna Vuorisalo på Naturresursinstitutet. 

Antalet mjölkgårdar minskade med cirka 470 under 2019 och var 5 783 i slutet av året. Antalet ekologiska mjölkgårdar var 142. 

Antalet mjölkkor minskade också och var knappt 259 000 i december, cirka två procent mindre än året innan.

Producentpriset på mjölk låg på samma nivå som året innan

År 2019 betalade mejerierna till producenterna i genomsnitt 38,61 cent per liter mjölk, vilket är ungefär ett lika högt pris som året innan. De senaste tre åren har det genomsnittliga producentpriset på mjölk varit nästan oförändrat.

– I fjol sjönk det genomsnittliga producentpriset i början av året, medan priset sedan våren var högre än året innan, säger överaktuarie Sirpa Karppinen på Naturresursinstitutet. 

Producentpriset påverkas av både efterlikviden och produktionsstödet för mjölk. Uppgifter om de efterlikvider som betalades till producenterna 2019 samlas in från mejerierna i mars–april 2020. År 2018 uppgick efterlikviden till i genomsnitt 0,57 cent per liter mjölk.

Äggproduktionen fortsatte att öka

Äggproduktionen var även i fjol större än förut och uppgick till knappt 76 miljoner kilo. Produktionen ökade nu för sjunde året i rad.

Antalet ägg från höns i inredda burar och höns frigående inomhus minskade, medan antalet ägg från höns frigående utomhus och höns i ekologiska hönserier ökade.

Av äggen kom 58 procent från höns i inredda burar, 32 procent från höns frigående inomhus, två procent från höns frigående utomhus och åtta procent från höns i ekologiska hönserier.

Producentpriset på ägg steg, priset på ekologiska ägg sjönk

År 2019 var priset på ägg av A-klass i genomsnitt 1,11 euro per kilo, dvs. cirka två procent högre än under 2018.

Jämfört med året innan steg priset på ägg från höns i inredda burar respektive höns frigående inomhus med cirka två procent. Priset på ägg från höns frigående utomhus låg på nästan samma nivå som året innan, medan priset på ekologiska ägg sjönk med över tre procent.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om mjölk- och äggproduktion och producentpriser baseras på månatliga enkäter till mejerier och äggpackerier.

Mer information:

Sanna Vuorisalo, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6807, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik:

Mjölk- och mjölkproduktstatistik, år 2019
Lantbruksprodukternas producentpriser, år 2019
Produktionen av ägg, 4:e kvartalet och år 2019

Mer från SLC