Naturresursinstitutet: Råvirkesförbrukningen var 82 miljoner kubikmeter 2019

År 2019 uppgick förbrukningen av råvirke i Finland till totalt 82 miljoner kubikmeter fast mått. Volymen var den näst största genom tiderna. Närmare 90 procent av råvirket användes av skogsindustrin för tillverkning av skogsindustriprodukter och återstoden förbrändes till energi i värme- och kraftverk samt småhus. Dessutom förbrukades totalt 26 miljoner kubikmeter skogsindustrins biprodukter och träavfall.

Enligt Naturresursinstitutets statistik var förbrukningen av råvirke i Finland 2019 totalt 82 miljoner kubikmeter fast mått. Trots en minskning med tre procent jämfört med rekordsiffrorna året innan var volymen ändå den näst största genom tiderna.

Minskad åtgång på inhemskt råvirke, ökad på importerat virke

Merparten av råvirket, 71 miljoner kubikmeter, användes för tillverkning av skogsindustriprodukter. Av detta förädlades 42 miljoner kubikmeter inom massaindustrin och 29 miljoner kubikmeter inom trävaruindustrin. Inhemskt råvirke utgjorde 61miljoner och importerat virke 10 miljoner kubikmeter av den totala förbrukningen.

– Skogsindustrins totala råvirkesförbrukning minskade med tre procent jämfört med rekordåret 2018. Då var förbrukningen av inhemskt råvirke den största någonsin, men nu minskade den med fem procent. Förbrukningen av importerat råvirke däremot fortsatte att öka, och ökningen jämfört med året innan var sju procent, säger Esa Ylitalo, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Förbrukningen av energived på samma nivå som året innan

Inom energiproduktionen uppgick förbränningen av råvirke till 11 miljoner kubikmeter, vilket var lika mycket som år 2018. Nästan sju miljoner kubikmeter brännved eldades i småhus och fyra miljoner kubikmeter användes som stamvedsflis i värme- och kraftverk.

Fasta biprodukter en viktig råvara och energikälla

Förbrukningen av skogsindustrins biprodukter och träavfall var nästan densamma som föregående år, totalt 26 miljoner kubikmeter. Av denna volym användes nästan 10 miljoner kubikmeter som sågflis och spån för produktion inom skogsindustrin och nästan 17 miljoner kubikmeter användes för energiutvinning. Inom energiproduktionen förbrukade värme- och kraftverken tre miljoner kubikmeter skogsavfallsvirke, alltså hyggesrester och stubbar. Förbrukningen av skogsindustrins biprodukter och träavfall, i huvudsak avfallsflis, sågspån och bark, var 13 miljoner kubikmeter. I småhus eldades knappt halv miljon kubikmeter återvinningsträ, fasta biprodukter och träpellets.

– Det är viktigt att notera att av all förbrukad träsubstans i Finland används närmare 60 procent som energiproduktion och återstående drygt 40 procent binds i skogsindustriprodukter, enligt Naturresursinstitutets statistik över Skogsräkenskaper, säger Ylitalo.

Vid bedömning av den totala förbrukningen av träsubstans är det enligt Ylitalo viktigt att ovan angivna volymer av råvirke och fasta biprodukter inte räknas ihop.

– Användning av skogsindustrins biprodukter och träavfall innebär en andra användning där råvirke utnyttjas på nytt. Dessa volymer har redan tidigare inkluderats i siffrorna över förbrukningen av råvirke.

Om statistiken

Statistiken omfattar årliga uppgifter om den totala virkesförbrukningen i Finland. Uppgifterna har sammanställts av Naturresursinstitutets publicerade statistik Skogsindustrins virkesförbrukning, Energianvändning av trä och Förbrukning av brännved i småhus.

Ytterligare information:

Esa Ylitalo, Överaktuarie, tfn. +358295325515, esa.ylitalo@luke.fi

Statistik: Totalförbrukning av virke 2019

Mer från SLC