Nytt nordiskt nätverk för unga på landsbygden

SLC - Nyfa 20200122 104853 Webb
NYFA samlades till sitt första möte 21-22 januari 2020 i Finland. På övre raden, från vänster Inger Brandsrud (Norges Bygdeungdomslag), Emilia Astrenius Wideström (LRF ungdomen), Thorbjørn Koefoed (LandboUngdom), Jonas Jensen (LandboUngdom). På nedre raden från vänster Tiia Kuusela (MTK), Annika Öhberg (SLC), Edvard Saeterboe (Norges Bygdeungdomslag) och Annica Andersson (LRF ungdomen).

Nordic Young Farmers Association-nätverket grundades i januari 2020 för att samla unga på landsbygden och unga producenter i Norden.

Landsbygdens unga och unga producenter genom hela Norden sammanförs via ett nytt nätverk som grundades i januari 2020. Nätverket Nordic Young Farmers Association (NYFA) har till uppgift att förstärka bandet mellan organisationerna för unga producenter i Island, Finland, Norge, Sverige och Danmark.

NYFA kommer att fungera som en kanal för medlemmarna för att identifiera och åtgärda gemensamma ärenden som berör unga på landsbygden i Norden. Nätverket möjliggör även gemensam kommunikation från unga på landsbygden och unga producenter i de nordiska länderna. 

– Vi upplever liknande utmaningar i hela Norden och via samarbete blir det enklare för oss att hantera dem. Under det pågående året kommer vi att fokusera på arbetssäkerhet och hälsa hos unga som jobbar inom lantbruk, säger Thorbjørn Koefond, ordförande för LandboUngdom i Danmark.

– Det nordiska samarbetet är oerhört värdefullt för unga svenskspråkiga jordbrukare och landsbygdsungdomar i Finland. Vi får en bättre möjlighet att föra fram vår syn på hur man livnär sig på landsbygden och hur jorden, djuren och skogen skall skötas, säger Joel Rappe, ordförande för SLC:s ungdomsutskott.  

Ordförandeskapet i NYFA kommer att rotera årligen mellan medlemmarna. År 2020 är det LandboUngdom från Danmark som står i tur att leda ordet.

I fortsättningen kommer NYFA att ha två möten årligen, varav ett behandlar nätverkets interna ärenden. Det andra mötet ordnas i samband med Nordiska Bondeorganisationers Centralråds (NBC) möten. NYFA kommer att uttrycka åsikter i gemensamma ärenden för de nordiska unga producenternas och landsbygdsungdomars del.

NYFA har grundats av följande organisationer:
LandboUngdom (Danmark), Norges Bygdeungdomslag (Norge), Lantbrukarnas riksförbund LRF (Sverige), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (Finland), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK (Finland) och Samtök ungra bænda (Island).


Tilläggsinformation:
Joel Rappe, ordförande för SLC:s ungdomsutskott, tfn 050 594 1355
Annika Öhberg, ombudsman SLC, tfn 040 7738220


Länkar:

Nyhet på landboungdom.dk 

Mer från SLC