Öppna gårdar hålls på Köp av bonden!-dagen den 12 september

Om några veckor är det dags för den femte nationella dagen då gårdar runt om i landet kan hålla öppet hus och sälja råvaror till konsumenter. Avsikten med Köp av bonden!-dagen är att erbjuda en möjlighet för producenter och konsumenter att mötas under ett dagsevenemang på gårdar runt om i landet. Anmälan för producenter att hålla öppen gård är ännu öppen.
SLC - Kop av bonden 2020 agg SV

Cirka 100 gårdar runt om i landet har hittills anmält att de medverkar med öppen gård på Köp av bonden!-dagen den 12 september. De gårdar som håller öppet uppmuntras att aktivt följa med coronavirusläget med tanke på arrangemangen och vidta försiktighetsåtgärder för att minimera smittspridning.

Den riksomfattande Köp av bonden!-dagen är främst avsedd för försäljning av råvaror och livsmedel, men gårdar och andra aktörer kan också sälja andra produkter framställda på gården, till exempel ullgarn. Alla de som vill hålla öppet och medverka i evenemanget kan anmäla sig på evenemangets webbplats köpavbonden.fi som även fungerar som evenemangets informationskanal till besökare. Anmälningstiden för att ordna öppen gård under Köp av bonden!-dagen pågår som bäst. Ju tidigare man anmäler sin gård till evenemanget, desto längre hinner gården marknadsföra dagen och förbereda sig.

Alla intresserade gårdar kan hålla ett Köp av bonden! -evenemang på sin gård, även fastän gården inte i vanliga fall har direktförsäljning. Det går även bra att hålla ett gemensamt evenemang med granngården. Besökarna vill stöda lokalt företagande och lära känna matens ursprung och gårdarnas verksamhet samt spendera en trevlig höstdag på landsbygden. På evenemangssidan finns mångsidiga tips för hur man ordnar öppen gård och vad man behöver tänka på. I producenternas egen Facebook grupp Osta tilalta! -päivän tuottajat kan man också utbyta idéer och erfarenheter med andra producenter.

För mera information av SLC, kontakta:
Mia Wikström, 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC