ÖSP har återvalt Tomas Långgård till förbundets ordförande för år 2021

Österbottens svenska producentförbund r.f. årsmöte har den 15.12 enhälligt återvalt Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2021.

Av de styrelsemedlemmar i förbundsstyrelsen som var i tur att avgå fick båda förnyat förtroende. Johanna Nyman (Kvevlax) med ersättare Jonas Nord (Replot-Björköby) och Barne Mara (Korsholms Södra) med ersättare Kjell Nyström (Malax) omvaldes enhälligt.


Vid frågor och för mera information vänligen kontakta

Österbottens svenska producentförbund r.f.
Tomas Långgård, ordförande, tfn 050 555 3646
Susanne West, verksamhetsledare, tfn 050 590 1940

Mer från SLC