ÖSP: ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i maj delat ut följande stipendier; Ett stipendium delades ut ur Ivar Lillandts stipendiefond till Kevin Hägglund som studerar till skogsbruksingenjör vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Håkan Malms minnesfond delades stipendier ut till Eric Sjöskog, Sonja Gäddnäs och Rasmus Hagberg som alla studerar till agrologer vid Yrkeshögskolan Novia. Ur Jubileumsfonden delades ett stipendium ut till Erik Strandberg som studerar till agrolog vid Yrkeshögskolan Novia.

Förutom studiestipendierna gavs ett understöd ur Mats Nylunds fond till utvecklingsorganisationen Food and Forest Development Finland (FFD) som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer.

Tilläggsuppgifter:
Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646
Verksamhetsledare, ÖSP, Susanne West, tfn 050 590 1940

Mer från SLC