ÖSP: Vår höga självförsörjningsgrad tryggar tillgången på mat

Det råder undantagstillstånd i Finland. Det nya coronaviruset har gett upphov till en situation som ingen kunde föreställa sig ännu för några veckor sedan då de första rapporterna om spridning av viruset utanför Kina började komma. Livsmedel och andra förnödenheter har köpts i stora mängder av oroliga finländare och det står klart att epidemin kommer att ha stor inverkan på den finländska ekonomin och många företags och enskildas ekonomiska situation. 

Från Österbottens svenska producentförbunds sida vill vi ge ett lugnande besked om matproduktionen i Österbotten. Arbetet på de österbottniska gårdarna, liksom på gårdar i övriga Finland, fortsätter i det här skedet som tidigare. Maten räcker åt alla. De österbottniska växthusen är i full produktion och mängden grönsaker som produceras ökar varje dag nu. På husdjursgårdarna produceras kött, mjölk och ägg i samma utsträckning som före coronaepidemin.

-Vår höga självförsörjningsgrad av livsmedel är en trumf i den nu rådande situationen, konstaterar ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.  Vi har därför en god beredskap att kunna fortsätta att leverera ren och inhemsk mat till de finländska konsumenterna.

Situationen kan ännu bli utmanande på de enskilda gårdarna om många producenter insjuknar samtidigt eller om det uppstår personalbrist i andra delar av livsmedelskedjan men det är nu många aktörer som gör sitt yttersta för att trygga livsmedelsproduktionen.

-Vi har en tät kontakt inom producentrörelsen med myndigheter, rådgivningen och våra medlemmar för att hantera den rådande situationen och för att förbereda oss på en situation då allt fler insjuknar i corona säger verksamhetsledare Susanne West. Vårbruket närmar sig och det blir säkert en annorlunda vår präglad av både coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av viruset men jag är övertygad om att de österbottniska producenterna kommer att klara också den här situationen.

Tilläggsuppgifter:

Ordförande, ÖSP, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646

Verksamhetsledare, ÖSP, Susanne West, tfn 050 590 1940

Mer från SLC