RybsRaps 2025-projektet: Dags att söka till utbildning för att bli toppkunnig specialist på odling av oljeväxter

RybsRaps 2025-projektet erbjuder utbildning till branschens specialister, rådgivare och till dem som jobbar med oljeväxter. Avsikten med utbildningen är att fördjupa kunnandet om odling av oljeväxter och träna upp toppkunniga specialister för den viktiga oljeväxtodlingssektorn. Tanken är att dessa personer sedan aktivt fungerar som ett kunskapsnätverk och kontaktpersoner som odlare kan vända sig till i frågor som berör oljeväxtodlingen. Målsättningen är att samla ihop minst 20 deltagare till utbildningen, som är avgiftsfri.
SLC - Rybs Raps2025 bild logo webb ny

Utbildningen består av fyra teoribetonade webbinarier och två utbildningar i fältobservationer. Under utbildningen är avsikten även att kritiskt granska och söka lösningar för att lyfta intresset för odling av oljeväxter och höja skördenivåerna. Parallellt med kemiskt växtskydd behöver det även hittas nya metoder för växtskydd. Andra viktiga utbildningsmål är att etablera odlingen av höstoljeväxter och förbättra odlingssäkerheten.

Genom att utbilda toppkunniga specialister på oljeväxter tryggar det även att kunnandet från projektet etableras och lever vidare efter projektperioden.

Ansökningsperioden till utbildningen pågår fram till den 30 november 2020 på rypsirapsi.fi -webbsidans anmälningsblankett. Utbildningen förverkligas i huvudsak på finska.

Tilläggsinformation om utbildningen ger:

Sari Peltonen, ProAgria Centralernas Förbund, sari.peltonen@proagria.fi, tfn 050 341 4406

Mer från SLC