SLC:s ekoutskott: Bara certifierad ekologisk produktion får säljas som eko

Ekoproducenterna i Svenskfinland är oroliga över att marknadsföring och försäljning av produkter som nästan eko har fått fotfäste inom direktförsäljningen av lantbruksprodukter. SLC:s ekoutskott påminner om att certifierad ekologisk produktion garanterar bl.a. god odlingssed, bruk av organiska gödselmedel, husdjurens utevistelse samt produktion utan syntetiska växtskyddsmedel. Produkter som härstammar från certifierad ekologisk produktion känner man igen via Europeiska unionens ekomärke, EU-lövet på produktförpackningar, eller genom att för oförpackade produkter omnämna ekologiskt.
SLC - Eko agg korg beskuren MW webb

– Endast certifierad produktion garanterar odling i enlighet med ekologiskt godkända metoder. Det är olagligt att marknadsföra produkter som nästan eko eller använda t.ex. begreppen eko eller bio i samband med försäljning av produkter som inte härstammar från certifierad ekologisk produktion, poängterar Steve Nyholm, ordförande för SLC:s ekoutskott.

För konsumenten som vill köpa ekologiskt producerade varor gäller det att vara noggrann med konsumentmärkningarna. Enligt ProLuomu ry, som arbetar för att främja ekosektorns utveckling i Finland, har andelen konsumenter som känner igen EU:s ekomärke ökat. Drygt en tredjedel av finländarna känner till EU-lövet och nästan lika många antar att märket är ett ekomärke.

I början av oktober körde ProLuomu ry, igång en konsumentkampanj Eko. Det är ett bra märke. (Luomu. Se on hyvä merkki.) för att öka konsumtionen av ekologiska produkter samt stärka igenkänningen av EU:s ekomärke och innebörden av certifierad ekologisk produktion. Kampanjen är delfinansierad av Europeiska unionen och förverkligas i samarbete med ekoaktörer i Finland, bland annat SLC. Kampanjen syns bland annat i TV, i olika videotjänster och i sociala medier samt nästa år i olika köpcentrum.

SLC ser att det finns potential att ersätta många importerade ekologiska produkter med inhemskt producerade, och fortsätter arbetet för att få ut mer finländska ekologiska produkter på marknaden.

Tilläggsinformation:

Steve Nyholm, ordförande för SLC:s ekoutskott, tfn 0400 562 850
Annika Öhberg, SLC:s ombudsman, tfn 040 773 8220

Länkar:

- Information om ekomärken: https://www.ekonu.fi/vad-ar-eko/hur-kanner-man-igen-ekoprodukter/

- ProLuomus kampanj Eko. Det är ett bra märke (Luomu. Se on hyvä merkki.): https://luomumerkki.fi/

Mer från SLC