SLC, MTK, Industrifacket och LAF kräver snabba åtgärder för att trygga tillgången till arbetskraft på landsbygden

SLC - Flis Energi 2

På grund av coronakrisen är tillgången till arbetskraft hotad i synnerhet inom säsongarbete på landsbygden. Läget utgör ett hot mot landsbygdsföretagen samt vad gäller tillgången till inhemsk mat och en fungerande livsmedelskedja. Även inom skogsbruket har bristen på arbetskraft ökat.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Industrifacket och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF vädjar till regeringen att fatta snabba beslut i frågan. Coronakrisen försvårar betydligt möjligheten att använda utländsk arbetskraft jämfört med normala år.

- Nu behövs modiga och snabba beslut för att även främja användning av inhemsk arbetskraft inom landsbygdsföretag. Målet är att möjliggöra sysselsättning för den inhemska arbetsstyrkan, men även att på ett smart sätt använda den utländska arbetskraft som redan finns i landet. Det är också samhällsekonomiskt klokt att hålla igång företagen, konstaterar organisationerna i det gemensamma ställningstagandet.

Som lösning föreslår SLC, MTK, Industrifacket och LAF följande verktygslåda med åtta punkter:

1. Arbetslöshetsförmån betalas ut i en månad efter att arbetet inletts till personer som fått arbete inom säsongarbetet på landsbygden, utan att inkomster från den tiden påverkar dagpenningen negativt.

2. Lönesubventionen höjs för alla till 50 procent, och utökas så att den även berör personer som är permitterade.

3. Lönesubventioner tas tillfälligt i bruk även för unga och studerande, samt för beväringar som hemförlovas.

4. TE-administrationen erbjuds hjälp med att styra personer som permitteras, eller till exempel personer som sagts upp mitt i säsongen från Lapplands skidcentrum, att hitta arbete inom landsbygdsföretag.

5. Personer som arbetat som säsongsarbetskraft inom resebranschen i Finland och innehar “säsongsarbetskraftstillstånd” (intyg eller uppehållstillstånd) ges möjlighet att direkt övergå till arbete på landsbygden, eller alternativt snabbt ansöka om förlängt tillstånd för nya arbetsgivare.

6. Minimikravet på arbetsförhållandets längd slopas för rörlighetsunderstödets del.

7. Arbete inom livsmedelskedjans primärproduktion föreskrivs tillfälligt som tjänst som främjar sysselsättning med benämningen arbetsprövning

8. För logikostnader på landsbygden införs en tillfällig inkvarteringsersättning, à 20 euro per dygn.

Tilläggsinformation:

Ordförande Mats Nylund, SLC, 050 512 2191

Ordförande Juha Marttila, MTK, 050 341 3167

Ordförande Riku Aalto, Industrifacket, 0400 711 072

Verkställande direktör Kristel Nybondas, LAF, 09 725 04 500

Näringsdirektör Marko Mäki-Hakola, MTK, 040 502 6810

Sektorchef Marko Rosqvist, Industrifacket, 050 303 9275


Pressmeddelandet kan även läsas på:

mtk.fi

teollisuusliitto.fi

Mer från SLC