SLC & Novia: Behov av flera utexaminerade agrologer och skogsbruksingenjörer

Under de senaste åren har i genomsnitt 13 agrologer och sex skogsbruksingenjörer årligen utexaminerats från Yrkeshögskolan Novia. De regionala behoven av svenskspråkiga agrologer och skogsbruksingenjörer är mycket högre ute på fält. Det finns mera jobb än det finns utexaminerade. Svenskspråkiga yrkeskunniga personer behövs i alla sektorer inom de gröna näringarna, som är en framtidsbransch att räkna med.
SLC - Unga odlare 2 MW

För att locka flera att studera inom de gröna näringarna krävs fortsatt utveckling av utbildningen, dess innehåll och tillgänglighet. Synlighet och marknadsföring av utbildningen samt av möjligheterna inom dessa yrken är av stor betydelse. Det konstaterar SLC och Yrkeshögskolan Novias ledning, som sammanträdde till distansmöte i måndags (12.10) för att diskutera utbildningsfrågor.

Antalet studerande har ökat de senaste åren. Djurhushållningsutbildningen har förstärkts och nya digitala lösningar för utbildningen utvecklas hela tiden. Det satsas även på kontinuerligt lärande som påbyggnadskurser för framtiden och mest aktuellt just nu är en driftledarutbildning som börjar ta form.

Novia är i praktiken på god väg att skapa ett slags finlandssvenskt kompetenscenter inom bioekonomiområdet med nära samarbete mellan utbildning, rådgivning, tillämpad forskning, samt regionalt inriktad utveckling och innovationsverksamhet. Samarbete mellan rådgivning, forsknings- och utvecklingsverksamhet och utbildningen stöder varandra i båda riktningarna. Även ett samarbete mellan närliggande gymnasier och andra stadiets lantbruksutbildningar kan öka antalet studerande till yrkeshögskolorna.

De gröna näringarna är en framtidsbransch att räkna med, inte minst med tanke på exempelvis hållbar användning av naturresurser, matproduktion, kolbindning och teknologiska lösningar. SLC och Novia fortsätter aktivt att samarbeta för att trygga att det i Svenskfinland även i framtiden finns utbildade agrologer och skogsbruksingenjörer.

Tilläggsinformation:
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734
Eva Sandberg-Kilpi, prefekt för institutionen för bioekonomi och prorektor vid Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 449 8251

Mer från SLC