SLC Nyland: Satsa på småskaliga biogasanläggningar!

SLC - SLC Nyland varmote 2020

På grund av vårens undantagsförhållanden hölls SLC Nylands vårmöte först idag, 25.6.2020. I mötet som hölls på Vanda Lantbruksmuseum i Vandadalen deltog ett trettiotal medlemmar i producentförbundet, varav några på distans. Mötet beslöt att göra ett uttalande där man bland annat kommenterar Nylands förbunds färdplan för klimatneutralt Nyland till år 2035, som är framlagt och på remiss under tiden 17.6–4.9.2020. Planen siktar på betydande utsläppsminskningar. SLC Nyland framhåller att de gröna näringarna har goda möjligheter att bidra till att uppnå målet. Man betonar att det behövs satsningar på småskaliga biogasanläggningar och annan förnybar energi, samt även kommunala satsningar på biogas från närområdet behövs för att ersätta fossila bränslen med trafikbiogas.


Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) vårmöte 25.6.2020 i Vanda


SLC Nylands vårmöte framhåller att målsättningen om ett klimatneutralt Nyland år 2035 kräver en snabb utfasning av användningen av fossila bränslen och satsningar på förnuftiga energilösningar. Förstärkandet av kolsänkorna är likaså en viktig del i arbetet för att uppnå målet med klimatneutralitet.

De gröna näringarna har goda möjligheter att bidra till målet. Åkrarna och skogen är de medel vi har för att binda och ta bort växthusgaser ur atmosfären. I synnerhet våra skogar är betydande kolsänkor, som under de senaste åren har bundit över 1/3 av hela Finlands totala klimatutsläpp. Välskötta skogar är bästa garanten för ökad kolbindning och för landets ekonomi. Genom aktiv skogsvård kan vi samtidigt öka kolbindningen och hållbart öka avverkningarna. För att förbättra kolbindningen via våra åkrar behövs ännu mera kunskap och forskning om hur olika marktyper och grödor binder och lagrar kol.

Även inom lantbruket är det viktigt att kunna minska beroendet och användningen av fossila bränslen. Detta kräver åtgärder såväl på gårdsnivå som inom sektorns företag samt av statsmakten och kommunerna. Satsningar behövs bland annat på småskaliga biogasanläggningar och annan förnybar energi. Genom att utnyttja gödsel och övriga sidoprodukter inom jordbruket i lokala biogasanläggningar, och satsa på trafikbiogas, kan man minska på trafikens, men även jordbrukets utsläpp.

Kommunala satsningar på biogas från närområdet behövs för att ersätta fossila bränslen med trafikbiogas. Det är samtidigt en investering som stärker kretsloppsekonomin i jordbruket, förbättrar vår bränslesjälvförsörjning och tryggar livsmedelsproduktionens försörjningsberedskap. De gröna näringarna – som är de enda som kan binda kol – står för lösningar, inte problemen, i klimatfrågan. Vi kan på sikt avstå från fossila bränslen, men inte från vårt huvuduppdrag att producera finländsk mat!

Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland)

Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas
ordförande
tfn 050 3079919

Bjarne Westerlund
verksamhetsledare
tfn 040 5037188

Mer från SLC