SLC om statsbudgeten: Regeringen tog sitt ansvar – nu behövs åtgärder från marknaden

Trots ett svårt ekonomiskt läge i hela samhället har regeringen gjort vad den har kunnat från statsmaktens sida för att trygga verksamhetsförutsättningarna för jordbruket under inkommande år. Det är SLC:s bedömning av regeringens färska budgetförslag för 2021. Producentorganisationen är desto mer bekymrad över marknadsläget med bl.a. sjunkande producentpriser och billighetskampanjer.
SLC - Slc Lapptrask Hires 3

– Regeringen gör vad den kan för att trygga jordbrukets stödnivåer i ett pressat läge, säger SLC:s ordförande Mats Nylund om regeringens budgetproposition för 2021.

Det som oroar SLC betydligt mer är marknadsläget, där producenterna fortsättningsvis tampas med låga producentpriser. Höstens nya billighetskampanjer pressar priserna och andra yttre orosmoment såsom Afrikanska svinpesten skapar osäkerhet på marknaderna.

– Vi kan inte producera premiumprodukter till dumpningspris. Det är inte hållbart att den part i livsmedelskedjan som står för råvarorna inte får ut sin andel av priserna. Detta faktum sätter hela den finländska livsmedelskedjan på en instabil grund. Producenterna behöver få ut ett bättre producentpris från marknaden helt enkelt, kommenterar Nylund.

Lönsamhetskvoten på 0,36 för år 2020 ligger enligt Naturresursinstitutet Lukes lönsamhetsprognos på i stort sett samma nivå som tidigare. Det innebär att lantbrukarna i genomsnitt får en tredje del av den lön de borde få.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Länk:
Luke: Maatalouden kannattavuus pysyy heikkona (9.9.2020): https://www.luke.fi/uutinen/maatalouden-kannattavuus-pysyy-heikkona/

Mer från SLC