SLC: Regeringens klimatplan får inte äventyra matproduktionen eller skogsanvändningen

SLC - Granskott Mw Liten

Regeringens färdplan för ett klimatneutralt Finland som offentliggjordes på regeringens klimatmöte på måndagen (3.2) innehåller många möjligheter för det finländska jord- och skogsbruket. Enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC finns de största möjligheterna i att öka kolbindningen i skogen och marken samt i att anpassa lantbruket till klimatförändringen.

- Vi kommer noggrant att följa med det fortsatta och mer detaljerade arbetet med regeringens färdplan. Klimatåtgärderna får på inga villkor äventyra matproduktionen eller användning av skogen utan klimatåtgärderna måste vara anpassade till Finlands förhållanden, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

Nylund är nöjd över att även regeringen ser de goda möjligheter till ökad kolbindning som de finländska skogarna och marken erbjuder. 
- Kolsänkan tillhör markägaren, som via aktiva skogsbruksåtgärder kan bidra till Finlands kolneutralitet. Det är välkommet att regeringen inför gödsling med aska som en tillfällig åtgärd i Kemera-finansieringen av hållbart skogsbruk för att öka skogstillväxten, kommenterar Nylund.

SLC ser även positivt på regeringens planerade biogasprogram. Inom jordbruket finns stor potential till ett stärkt kretslopp genom att exempelvis utnyttja husdjursgödsel till biogas. SLC ställer sig även positivt till regeringens planer på att främja träbyggande.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC, tfn 040 940 2734

Länk till regeringens klimatplan: https://vnk.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/hallitus-laati-tiekartan-hiilineutraaliin-suomeen-edellakavijyys-ilmastotoimissa-luo-mahdollisuuksia-koko-suomeen 

Mer från SLC