SLC söker skogsombudsman

SLC - Slc Soker Skogsombudsman Fb

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är en intresseorganisation för lantbrukssektorn med aktiva medlemsförbund och -föreningar i Svenskfinland. SLC söker nu en skogsombudsman som vikarierar ordinarie skogsombudsman Anders Portin under den tid han verkar som specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist.

SLC, som representerar de finlandssvenska skogsägarna, söker nu forstmästare, skogsbruksingenjör eller en person med annan lämplig utbildning och erfarenhet till vikariatet som skogsombudsman för att sköta SLC:s nationella skogsbevakning. Intressebevakningen sker i samarbete med SLC:s medlemsföreningar d.v.s. skogsvårdsföreningarna Österbotten, Södra skogsreviret, Väståboland, Åland och Jeppo. SLC:s skogsombudsman är en del av SLC:s politiska team och arbetet erbjuder mångsidiga uppgifter i en sporrande och energisk omgivning. 

Skogsombudsmannen följer även med aktuella planeringsfrågor på SLC:s verksamhetsområde och miljörelaterade frågor gällande lantbruk i samarbete med de regionala producentförbunden. Till arbetsuppgifterna hör även uppföljning av skogscertifieringen. SLC:s skogsombudsman representerar organisationen i ett flertal ministerieledda arbetsgrupper och representerar SLC i höranden gällande skogsbruk. Skogsombudsmannen ska även bistå skogsvårdsföreningarna i den regionala intressebevakningen.

Arbetet omfattar resor och arbetsintensiva perioder som kräver flexibilitet. Språkkunskaper är meriterande liksom annat kunnande som kan stärka intressebevakningen på SLC.

Ansökningar jämte löneanspråk sänds till verksamhetsledare Jonas Laxåback senast den 31.1.2020. Verksamhetsledaren svarar även på frågor gällande tjänsten som skogsombudsman. Kontaktuppgifter: e-post jonas.laxaback@slc.fi, tfn 040 940 2734.

Mer från SLC