SLC stöder pälsnäringen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är besviken över Socialdemokraternas partikongressbeslut om att arbeta för att avveckla pälsnäringen i Finland.
SLC - Palsdjur Fi Fur 181809 esk 0599
Foto: FiFur/Finland pälsdjursuppfödares förbund rf

– I Finland kan vi med fog vara stolta över vår pälsproduktion. Näringen har satsat mycket på att förbättra djurens välfärd trots de ekonomiskt hårda tiderna för branschen. Nästan alla farmer är idag dessutom certifierade, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC konstaterar att ett förbud för pälsdjursuppfödning i ett enskilt land inte innebär att produktionen av päls upphör utan att det är efterfrågan på pälsprodukter som avgör näringens framtid. Om pälsdjursuppfödning i Finland förbjuds via politiska beslut så leder det till att produktionen flyttar till länder med mycket svagare djurskyddslagstiftning och myndighetsövervakning.

– SLC litar på att denna regering följer sitt regeringsprogram och inte vidtar några åtgärder som försvårar verksamheten för pälsfarmarna. Det är ändå oroande med tanke på framtiden att negativa attityder mot en landsbygdsnäring leder till politiska linjedragningar som – om de verkställs – minskar på arbetsplatserna på landsbygden och på landets exportintäkter, säger Nylund.

SLC anser att Finland behöver alla de arbetsplatser och exportintäkter som pälsnäringen generar också i framtiden. Via pälsnäringen produceras naturmaterial på ett hållbart sätt och även biprodukter via näringens kretsloppsekonomi.


Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191

Mer från SLC