SLC: Välkommet med ökat träbyggande – av finländskt virke

SLC välkomnar de nationella målen för offentligt byggande i trä som offentliggjordes idag. Det är en viktig signal till hela värdekedjan – från skogsägaren till byggplatsen och även byggnadernas användare – att staten stöder och vill främja träbyggande som ett hållbart alternativ. SLC betonar vikten av att det i praktiken också i första hand är inhemskt virke som används.
SLC - 7 Brader

– Det är en mycket god nyhet också för den finländska skogssektorn att staten lyfter fram vikten av att ökat byggande i trä samt de positiva effekterna av träbyggande för såväl klimatet som för byggnadernas användare. Satsningar i offentligt träbyggande stärker hela värdekedjan från skogsägaren till byggplatsen, kommenterar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio.

I första hand inhemskt trä i offentliga byggnader

Det finns gott om kunnande och råvara i Finland för att svara mot de nationella målen för offentligt byggande i trä. Därför förutsätter SLC även att det i första hand används inhemskt trä för offentliga byggnader.

– SLC utgår från att offentliga byggnader i huvudsak byggs av inhemsk råvara. Vi har bland de bästa förutsättningarna att bygga i trä i Finland, och vi kan bli ännu bättre. Nu är det viktigt med en stark branschdialog så att vi kan vidareutveckla virkesförädlingen i Finland samt främja kunskapsutvecklingen inom hela det finländska träets värdekedja, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

Ur skogsägarsynvinkel förväntas målsättningarna om att öka offentligt träbyggande stärka efterfrågan på träprodukter och virke, särskilt stock. Satsningarna på byggande av offentliga byggnader i trä förväntas likaså öka användningen av trä också inom den privata sektorn.


Tilläggsinformation:

Viktor Harvio, SLC:s skogsombudsman, tfn 050 356 6616
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191

Länkar:

Miljöministeriets pressmeddelande 8.9.2020: Snart kommer allt fler offentliga byggnader att byggas av trä – mål har satts upp för användningen av trä inom det offentliga byggandet

Mer från SLC