SLC:s fullmäktige: Starkare tillsammans – råvaror till finländarna i alla lägen

Man måste få ett pris för den vara man producerar – ett pris som täcker kostnaderna och ger möjlighet att investera och försörja en familj. Jordbrukets lönsamhetsutmaningar i början av 1900-talet var den främsta orsaken till att lantbrukarna började organisera sig och grundade regionala producentförbund. För 75 år sedan, den 7 december 1945, grundade de regionala producentförbunden i sin tur Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC för att ytterligare samla krafterna och för att ännu starkare kunna bevaka lantbrukarnas intressen.
SLC - Fullmaktige hostmote 2020 MW
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, fullmäktigeordförande Kristian Westerholm och ombudsman Annika Öhberg deltog i fullmäktigemötet från SLC:s kansli.

– Tillsammans är jord- och skogsbrukarna starkare. Ett skäligt producentpris och rimliga produktionskostnader är ännu idag, 75 år efter SLC:s grundande, ett av producentorganisationernas viktigaste mål. I nuläget är producenternas andel av priset ännu i många fall otillräckligt och SLC fortsätter arbeta för att stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan, säger Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, som på tisdagen sammanträdde till höstmöte.

SLC gläds över trenden att allt fler konsumenter under coronapandemin väljer mera inhemskt i sina matkorgar. Uppskattningen av det finländska lantbruket har ökat och allt fler vill stöda lokala företagare och producenter.
– SLC arbetar för att de finländska lantbrukarna i alla lägen ska kunna upprätthålla en fungerande och tillförlitlig matproduktion. Även under större samhällskriser måste landet klara av att förse finländarna med de bästa råvaror från jorden och skogen, framhåller Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande.

Skogsägaren måste kunna välja skogsskötselmetod

Medborgarinitiativet om att förbjuda kalavverkning i statliga skogar behandlas som bäst i riksdagen. Till en viss del figurerar det motstridiga uppgifter i den polariserade och ideologidrivna debatten som skapar onödiga motsättningar mellan så kallat kontinuitetsskogsbruk och förnyelseavverkningar.

Oavsett vem som äger skogen är det viktigt att skogsägaren själv kan välja de lämpligaste skogsskötselmetoderna för respektive skogsskifte. Varken skogsägarna eller skogarna är en homogen massa. Därför vill SLC trygga att det finns en mångsidig verktygsback för skogsvård, och till det hör skogsskötselmetoder för såväl olikåldriga som jämnåldriga bestånd. Till detta hör också planläggning och lagstiftning som tryggar egendomsrätten och som stöder skogsägarens valmöjlighet av olika skogsskötselmetoder.

Westerholm och Nylund fortsätter leda SLC under 75:e verksamhetsåret

SLC:s fullmäktige återvalde Kristian Westerholm från Ingå till ordförande för förbundsfullmäktige för 2021. Till första vice ordförande för fullmäktige återvaldes Niclas Sjöskog från Pedersöre och till andra vice ordförande återvaldes Nicklas Mörn från Saltvik, Åland. Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ.

Mats Nylund från Pedersöre återvaldes till centralförbundsordförande för 2021, och därmed centralstyrelsens ordförande. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby. Till första vice ordförande för centralstyrelsen återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman från Ingå). Thomas Lindroth från Kimitoön valdes till ny andra vice ordförande för centralstyrelsen (personlig suppleant Andreas Johansson från Pargas).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2021 återvaldes:
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå)
Johanna Smith, Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad)
Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Bengt Nyman, Raseborg)
Birgitta Eriksson-Paulson, Lumparland (suppleant Johan Holmqvist, Hammarland)

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tfn 050 512 2191
Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tfn 041 462 2818

Följ SLC:s 75-års jubileum på slc.fi/75 och #SLC75

Mer från SLC