SLC:s nya vindkraftbroschyr har utkommit

Vindkraften är en förnybar energiform på kraftig frammarsch. Nyetableringar har igen aktualiserats och en hel del av dem finns fortsättningsvis på SLC:s verksamhetsområde. SLC som markägarorganisation vill bidra med att skapa förutsättningar för förankring och dialog - och den vägen lyckade vindkraftsetableringar. Därför har SLC uppdaterat sin vindkraftbroschyr som innehåller basinformation om vindkraftens läge år 2020.
SLC - Vindkraft somebild 1200px

För att vindkraftsetableringar skall lyckas är förankringen och acceptansen i bygden av avgörande betydelse. Broschyren utgår från markägarens perspektiv och innehåller många tips för frågor som är viktiga för markägare att ha koll på och ta i beaktande när det gäller bl.a. planeringsfrågor, arrendeavtal och ersättningar.

– Samarbete och öppenhet är nyckelord vad gäller vindkraft i stort och även vad gäller arrendeavtal. En annan viktig faktor är tidsaspekten – ju tidigare man kan påverka och delta i processen, dess bättre möjligheter har man som markägare att få sin röst hörd. Det säger SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin, som hållit i trådarna för utarbetandet av den förnyade broschyren tillsammans med ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio och SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth.

Strömberg-Schalin tipsar även om att en fungerande och aktiv markägargrupp är värdefull då det gäller diskussioner kring avtal. Som markägare är det klokt att vara alert med arrendeavtalen. Påverkningsmöjligheter finns, och allra bäst utfall har det blivit då markägare har samarbetat.

Det finns många projektörer i branschen och varje projekt varierar, och det är skäl att komma ihåg att varje projekt är unikt. Det lönar sig alltid att konsultera sakkunniga om man är osäker. SLC:s och de regionala producentförbundens sakkunniga ger även råd och tips gällande vindkraft samt om vart man kan vända sig då man behöver mer konsultation. Bland annat Jordägarnas Värderingscentral har långvarig erfarenhet av avtalsförhandlingar inom markanvändningssektorn.

SLC:s vindkraftsmaterial kan man ta del av på http://slc.fi/vindkraft. Vill du läsa den tryckta broschyren kan du beställa den från SLC:s centralkansli per e-post info@slc.fi eller tfn 09 5860 460 eller få den från ditt eget förbund.

Läs broschyren som pdf

Mer från SLC