Svenskspråkig Carbon Action-webbsajt har öppnats

SLC - Carbon action svenskfinland 05

En svenskspråkig version av webbsajten Carbon Action har öppnats. På webbsajten har sedan tidigare funnits mångsidig information om kolinlagrande jordbruk på finska och nu erbjuds material också på svenska. En betydande del av webbsajten behandlar mångnyttiga, praktiska jordbruksmetoder som ökar såväl kolinlagringen i åkermarken som förbättrar åkerns markstruktur och samtidigt dess förmåga att hålla kvar fasta partiklar och näringsämnen så att de inte rinner ut i vattendragen. Metoderna stärker också den biologiska mångfalden och ökar möjligheterna att få goda skördar.

Ett av materialen på webbsajten är publikationen Kolguide – översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk som nu finns tillgänglig på svenska. Guiden tar upp grundläggande frågor om kolet i jordmånen, kollagren, processerna och mätningsmetoderna samt vad som påverkar lagringen av kol och hur den kan främjas. Fokus är på den inverkan som åtgärderna inom jordbruket har på förändringarna av kollagren. Guiden är redigerad av Jussi Heinonsalo och översatt till svenska av Mats Norrholm. Originalutgåvan utkom på finska tidigare i år.

Som en del av den svenskspråkiga verksamheten ordnas en jordmånskväll 26.11.2020 kl. 17 i Karis, då professor Thomas Keller från Sveriges lantbruksuniversitet kommer att föreläsa om markstruktur, markpackning och jordbearbetning. Under kvällen får vi svar på frågorna: hur känna igen en packad jord? Hur påverkar markpackning odlingsväxternas tillväxt, vattenhushållningen och kolbindningen i åkern? Hur minska risken för markpackning och hur bygga upp markstrukturen igen i en skadad jord? Det lönar sig att reservera datum i kalendern redan nu, mera information kommer snart!

Webbsajten har översatts inom ramen för projektet Carbon Action Svenskfinland. En av huvudmålsättningarna för projektet är att garantera att jordbrukare i Svenskfinland har samma möjligheter som finskspråkiga jordbrukare att ta till sig kunskap och metoder som utarbetas på plattformen Carbon Action. På plattformen samarbetar forskare, jordbrukare och företag för att främja kolinlagring i åkermarken i praktiken och att vetenskapligt påvisa inlagringen. Det svenskspråkiga delprojektet finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.

Mera svenskspråkigt material laddas upp på webbsajten Carbon Action under hela projekttiden fram till slutet av år 2022. Projektchef Anne Antman (anne.antman@bsag.fi) tar gärna emot kommentarer, frågor och tips på bra material.

Länkar:

Carbon Action-webbsajten

Kolguide – översikt över kolet i marken och grunderna i kolbindande jordbruk

Mer från SLC