Temadagen Öppna Trädgårdar 5.7. - Livsmedelsverket är med

Gå och titta på trädgårdarna eller öppna din egen trädgård för allmänheten 5.7. kl. 12–17. Närmare 200 hemträdgårdar och trädgårdar för allmänheten är med i år. Det går också att ta sig en titt på trädgårdarna via video.

Om man vill delta med sin trädgård ska man anmäla sig senast 7.6. Trädgårdarna kan ses via video också efter evenemanget 5–31.7.2020 på YouTube.

I år 2020 firar vi FN:s internationella växtskyddsår på Finlands initiativ. Friska växter producerar en god skörd och är – på tal om trädgårdar – också vackra. De som har hemträdgårdar bidrar även till naturens mångfald. Genom att skydda växterna skyddar vi livet.

Livsmedelsverket är som representant för det internationella växtskyddsåret samarbetspartner i evenemanget Öppna Trädgårdar.

Den nationella temadagen Öppna Trädgårdar startade redan 2012, så det här blir den nionde temadagen. Evenemanget Öppna Trädgårdar ordnas av Trädgårdsförbundet rf i samarbete med Svenska trädgårdsförbundet rf, tidningen Kotipuutarha samt Nikolai och Ljudmila Borisoffs och Maiju och Yrjö Rikalas stiftelser.

Coronan har beaktats i arrangemangen.

Läs mera

Öppna Trädgårdar
Internationella växtskyddsåret 2020
www.vaxthalsa.fi

Mera information

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Mer från SLC