Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring Av 3 och 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

JORD- OCH SKOGBRUKSMINISTERIET KIRJAAMO@MMM.FI UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 3 OCH 19 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STYRNING AV INVESTERINGSSTÖD FÖR GÅRDSBRUK - SLC anser att i och med att tillgången på förmedlingskalvar för slutuppfödning är knapp är det motiverat att styra nötköttsinvesteringarna mera mot investeringar i dikoproduktion. Viktigt är som det även framgår från förordningen att det är möjligt att renovera befintliga uppfödningsstallar så länge det inte är fråga om investeringar som leder till en utvidgad produktion. SLC anser även att dikoproduktionen borde ytterligare stödas för att förbättra tillgången till förmedlingskalvar. - SLC anser att det är viktigt att Finland kan fullt utnyttja de EU-anslag som reserverats för investeringar i lantbruket under nuvarande programperiod. Genom att maximalt utnyttja EU-anslagen tryggas investeringsstöden även för kommande programperiod. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND R.F Jonas Laxåback Verksamhetsledare

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi


UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV 3 OCH 19 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STYRNING AV INVESTERINGSSTÖD FÖR GÅRDSBRUK

  • SLC anser att i och med att tillgången på förmedlingskalvar för slutuppfödning är knapp är det motiverat att styra nötköttsinvesteringarna mera mot investeringar i dikoproduktion. Viktigt är som det även framgår från förordningen att det är möjligt att renovera befintliga uppfödningsstallar så länge det inte är fråga om investeringar som leder till en utvidgad produktion. SLC anser även att dikoproduktionen borde ytterligare stödas för att förbättra tillgången till förmedlingskalvar.
  • SLC anser att det är viktigt att Finland kan fullt utnyttja de EU-anslag som reserverats för investeringar i lantbruket under nuvarande programperiod. Genom att maximalt utnyttja EU-anslagen tryggas investeringsstöden även för kommande programperiod.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC