Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2021

kirjaamo@mmm.fi
Jord-och skogsbruksministeriet PB 30
00023 STATSRÅDET

VN/24520/2020


BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD FÖR SOCKERBETA 2021

SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2021 och önskar framföra följande:

  • SLC anser att nationella stödet för sockerbeta ska omfatta alla odlare i hela landet inklusive odlarna på Åland.
  • SLC anser att en höjning av stödbeloppet med 40-50€/ha är befogat för att säkerställa förutsättningarna för en lönsam odling och intresset för sockerbetsodling.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Annika Öhberg
ombudsman

Mer från SLC