Utlåtande över regeringens proposition med förslag till om förändring av säsongsarbetslagen

Arbets- och näringsministeriet
VN/22476/2020

Utlåtande över regeringens proposition med förslag till om förändring av säsongsarbetslagen


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den.

Enligt lagförslaget skall möjligheten att byta arbetsgivare under en odlingssäsong göras smidigare för utländsk arbetskraft från tredje land. Jordbruket är en bransch med en stor andel utländsk säsongsarbetskraft. Det samma gäller för pälsdjursnäringen. Det är välkommet med en mer möjliggörande lagstiftning; detta är såväl till arbetstagarnas som arbetsgivarnas fördel. En större smidighet och rimligare behandlingsavgifter är också förvaltningsmässigt klokt.

SLC anser att det är viktigt med en snabb tidtabell och vi understöder att denna lagstiftning är i kraft inför skördeperioden 2021.

Beslutsprocesserna bör dessutom gå så snabbt att arbetskraften de facto är tryggad inför säsongen 2021.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mikaela Strömberg-Schalin
jurist

Mer från SLC