Utlåtande över regeringens proposition om fastighetsbildningslag och vissa med den närstående lagar

Jord- och skogsbruksministeriet

MMM:03:00/2018 VN/9927/2020

Utlåtande over regeringens proposition om fastighetsbildningslag och vissa med den närstående lagar

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över förslaget till lagförändringar:

Lantbruket är en näring med markanvändning i fokus, och vi stöder förslaget som i klara och ostridiga fall möjliggör en smidigare och mer kostnadseffektiv fastighetsförrättning via ett skriftligt förfarande istället för mötesförrättning. Det är också välkommet att digitala lösningar tas in, i enlighet med förslaget.

SLC välkomnar att förändringarna som föreslås har haft kundens (markägarens) rättssäkerhet som utgångsläge.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mikaela Strömberg-Schalin
jurist

Mer från SLC