Uttalande från ÖSP:s höstmöte 15.12

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds höstmöte 15.12.2020

Under det gångna året, präglat av Covid-19 pandemin, har finländsk matproduktion och självförsörjning varit en fråga som engagerat långt fler än bara producenter och producentrörelsen. Det som vi producenter hela tiden betonat; vikten av en hög självförsörjningsgrad för att trygga tillgången på inhemsk mat blev plötsligt väldigt konkret då efterfrågan på många baslivsmedels steg kraftigt de första veckorna av undantagstillstånd och butikshyllorna gapade tomma. Maten räckte till och räcker fortfarande till men nu blev också den breda allmänheten medveten om sårbarheten i långa distributionskedjor och vikten av att producera de mest kritiska förnödenheterna nära konsumenterna.

Konsumenterna har visat sin uppskattning för finländsk matproduktion under detta coronaår och den redan höga andelen inhemsk mat i varukorgarna har ytterligare ökat. För oss som varje dag jobbar med att förse finländare med mat så är detta ett bevis på att vi gör ett bra jobb och att vi har konsumenternas förtroende.

Trots att försäljningen av inhemsk mat ökat i alla större affärskedjor har inte den ökade efterfrågan påverkat lönsamheten inom primärproduktionen som är fortsatt svag. Konsumenterna har tydligt visat sin vilja och det som nu behövs är att hela livsmedelskedjan tar sitt ansvar och tryggar en fortsatt hög självförsörjningsgrad.


Vid frågor och för mera information vänligen kontakta

Österbottens svenska producentförbund r.f.
Tomas Långgård, ordförande, tfn 050 555 3646
Susanne West, verksamhetsledare, tfn 050 590 1940

Mer från SLC